Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2016

2018 2017 2016 2015 2014

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


nr. 48 privind aprobarea rectificării VI a bugetului local pe anul 2016 - 21 Decembrie, 2016
nr. 47 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local pe anul 2017 - 21 Decembrie, 2016
nr. 46 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr.15/2003 d-lui Sima Cristian Alexandru - 21 Decembrie, 2016
nr. 45 privind completarea comisiei de validare a mandatelor - 21 Decembrie, 2016
nr. 44 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ioniță Nicolae Gheorghe - 21 Decembrie, 2016
nr. 43 privind aprobarea rectificării V a bugetului local pe anul 2016 - 08 Decembrie, 2016
nr. 42 privind alegerea preşedintelui şedinţă - 25 Noiembrie, 2016
nr. 41 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru... - 25 Noiembrie, 2016
nr. 40 privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul... - 25 Noiembrie, 2016
nr. 39 privind aprobarea Agendei cultural sportivă şi de tineret pe anul 2017 - 25 Noiembrie, 2016
nr. 38 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017 - 25 Noiembrie, 2016
nr. 37 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003 d-nei Lupşescu Mariana Claudia - 25 Noiembrie, 2016
nr. 36 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr.15/2003- domnului Bocicorec Ilie - 25 Noiembrie, 2016
nr. 35 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul Comunei... - 08 Noiembrie, 2016
nr. 34 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziţionarea unui autoturism de către... - 08 Noiembrie, 2016
nr. 33 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru închirierea unui... - 27 Octombrie, 2016
nr. 32 privind aprobare indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Amenajare... - 27 Octombrie, 2016
nr. 31 privind aprobare cont execuție buget local pe trim. III 2016 - 27 Octombrie, 2016
nr. 30 privind aprobarea rectificării IV a bugetului local pe anul 2016 - 27 Octombrie, 2016
nr. 29 privind însușire Acord de cooperare cu A.CO.R.Timiș - 27 Octombrie, 2016
nr. 28 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Hagel Iosif - 27 Octombrie, 2016
nr. 27 privind atribuire teren în baza Legii nr. 15/2003, d-nei Ardelan Irina - 27 Octombrie, 2016
nr. 26 privind aprobare completare HCL 9/2014 prin includerea de noi mijloace fixe în Anexa V - Aquatim SA - 27 Octombrie, 2016
nr. 25 privind desemnarea reprezentantului CL Fibiş în Comisia pentru evaluarea şi... - 22 Septembrie, 2016
nr. 24 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziţionare servicii de... - 22 Septembrie, 2016
nr. 23 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziţionare servicii de... - 22 Septembrie, 2016
nr. 22 privind aprobarea organizării licitaţiei publice cu strigare pentru concesionarea unui... - 22 Septembrie, 2016
nr. 21 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei... - 22 Septembrie, 2016
nr. 20 privind aprobarea rectificării III a bugetului local pe anul 2016 - 22 Septembrie, 2016
nr. 19 privind desemnarea reprezentantului CL Fibiş în Consiliul de administraţie al... - 22 Septembrie, 2016
nr. 18 privind modificarea componenţei comisiei de analiză a cererilor formulate în baza Legii... - 22 Septembrie, 2016
nr. 17 privind revocarea HCL Fibiş nr. 40 din data de 25. 04.2016 - 22 Septembrie, 2016
nr. 16 privind revocarea HCL Fibiş nr.13 din data de 12.02.2016 - 22 Septembrie, 2016
nr. 15 privind însuşirea Acordului de cooperare cu A.C.O.R.Filiala Timiş pentru organizarea... - 22 Septembrie, 2016
nr. 14 privind alegerea presedintelui de sedinta - 22 August, 2016
nr. 13 privind aprobarea rectificarii II a bugetului local pe anul 2016 - 22 August, 2016
nr. 12 privind modificarea art.8 şi completarea Regulamentului pentru înregistrarea şi... - 22 Iulie, 2016
nr. 11 privind aprobarea modificării titularului contractului de închiriere a suprafeţei 6,30... - 22 Iulie, 2016
nr. 10 privind aprobarea participării Comunei Fibiş la Programul de stimulare a înnoirii... - 22 Iulie, 2016
nr. 9 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune al cărui titular este d-na... - 22 Iulie, 2016
nr. 8 privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare... - 22 Iulie, 2016
nr. 7 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al... - 06 Iulie, 2016
nr. 6 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de... - 06 Iulie, 2016
nr. 5 privind alegerea viceprimarului - 29 Iunie, 2016
nr. 4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - 29 Iunie, 2016
nr. 3 privind declararea constituirii Consiliului Local - 29 Iunie, 2016
nr. 2 privind validarea mandatelor consilierilor locali - 29 Iunie, 2016
nr. 1 privind alegerea comisiei de validare - 29 Iunie, 2016
nr. 47 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la contractul de păşunat al... - 26 Mai, 2016
nr. 46 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr.15/2003 d-lui Ţîrleac Alexandru - 26 Mai, 2016
nr. 45 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea , evidenţa şi radierea... - 26 Mai, 2016
nr. 44 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr.15/2003 a d-lui Picec Cosmin Gheorghe - 26 Mai, 2016
nr. 43 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr.15/2003 d-şoarei Cărmăzan Florinela... - 26 Mai, 2016
nr. 42 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr.15/2003 d-nei Banenschi Andreea şi D-lui... - 26 Mai, 2016
nr. 41 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Com.... - 26 Mai, 2016
nr. 40 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare ptr achizitionare PT cu detalii de... - 25 Aprilie, 2016
nr. 39 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare organizării... - 25 Aprilie, 2016
nr. 38 privind stabilirea normativului de consum a carburantului ptr autoturismul proprietatea... - 25 Aprilie, 2016
nr. 37 privind acordarea unui mandat special imputernicitului CL al Com Fibis in AGA Apa-Canal Timis - 25 Aprilie, 2016
nr. 36 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 1,31 ha... - 29 Martie, 2016
nr. 35 privind însuşirea Raportului de evaluare a unui teren extravilan ce urmează a fi scos la... - 29 Martie, 2016
nr. 34 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de păşunat nr.... - 29 Martie, 2016
nr. 33 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de păşunat nr.... - 29 Martie, 2016
nr. 32 privind aprobarea încheierii uni Act adiţional la Contractul de păşunat... - 29 Martie, 2016
nr. 31 privind aprobarea organizării licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii... - 29 Martie, 2016
nr. 30 privind aprobarea organizării licitaţiei publice cu strigare pentru concesionarea unui... - 29 Martie, 2016
nr. 29 privind alocarea de la bugetul local a sumelor necesare achiziţionării de servicii de... - 29 Martie, 2016
nr. 28 privind modificarea art. 2 din H.C.L. Fibis nr.28/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului... - 29 Martie, 2016
nr. 27 privind aprobarea unui sprijin financiar cultului romano catolic din Fibiş - 29 Martie, 2016
nr. 26 privind aprobarea unui sprijin financiar cultului penticostal din Fibiş - 29 Martie, 2016
nr. 25 privind aprobarea unui sprijin financiar cultului ortodox român din Fibiş - 29 Martie, 2016
nr. 24 privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulente... - 29 Februarie, 2016
nr. 23 privind aprobarea rectificarii I a bugetului local pe anul 2016 - 29 Februarie, 2016
nr. 22 privind acordul Consiliului Local Fibis in vederea subinchirierii de catre d-l Oana Mircea Danut a... - 12 Februarie, 2016
nr. 21 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru sprijinirea activitatii Asociatiei... - 12 Februarie, 2016
nr. 20 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare ptr intocmirea Amenajamentului Pastoral ptr... - 12 Februarie, 2016
nr. 19 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare ptr achizitionare tuburi din beton - 12 Februarie, 2016
nr. 18 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare ptr obiectivul de investitie Asfaltare... - 12 Februarie, 2016
nr. 17 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru modernizarea si dotarea... - 12 Februarie, 2016
nr. 16 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achizitionare laptop - 12 Februarie, 2016
nr. 15 privind aprobarea indicatorilor Asfaltare strazi in intravilanul loc Fibis DS 24-34, L=339.887m - 12 Februarie, 2016
nr. 14 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru lucrarea de investitie Amenajare baza... - 12 Februarie, 2016
nr. 13 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare la obiectivul de investitie Iluminat public... - 12 Februarie, 2016
nr. 12 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare la obiectivul de investitie Alimentare cu... - 12 Februarie, 2016
nr. 11 privind aprobarea contului de inchiriere al exercitiului bugetar pe anul 2015 - 12 Februarie, 2016
nr. 10 privind aprobarea utilizarii excendentului bugetului local existent la data de 31 decembrie 2015 - 12 Februarie, 2016
nr. 9 privind aprobarea volumului masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publica a... - 29 Ianuarie, 2016
nr. 8 privind modificarea Anexei nr. 3 la HCL Fibis nr. 66/17.12.2015 referitoare la tarifele pentru... - 29 Ianuarie, 2016
nr. 7 privind aprobarea bugetului local al comunei Fibis pe anul 2016 - 29 Ianuarie, 2016
nr. 6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii... - 29 Ianuarie, 2016
nr. 5 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de salubrizare pentru activitatiile de colectare... - 29 Ianuarie, 2016
nr. 4 privind organizarea retelei scolare pe raza comunei Fibis pentru anul 2016-2017 - 29 Ianuarie, 2016
nr. 3 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Fibis pe... - 29 Ianuarie, 2016
nr. 2 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 - 29 Ianuarie, 2016
nr. 1 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului... - 29 Ianuarie, 2016