Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


nr. 61 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Comunei Fibiș în... - 07 Septembrie, 2017
nr. 60 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici... - 07 Septembrie, 2017
nr. 59 privind asigurarea cofinanțării proiectului POIM “Sprijin pentru pregătirea... - 07 Septembrie, 2017
nr. 58 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) cu indicatori tehnico-economici și alocarea... - 07 Septembrie, 2017
nr. 57 privind aprobarea volumului masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică... - 07 Septembrie, 2017
nr. 56 privind alegerea președintelui de ședință - 18 August, 2017
nr. 55 privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru... - 18 August, 2017
nr. 54 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul... - 31 Iulie, 2017
nr. 53 privind aprobarea rectificării I a bugetului local pe anul 2017 - 31 Iulie, 2017
nr. 52 privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fibiș - 31 Iulie, 2017
nr. 51 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Andelina Volodea Dorin - 31 Iulie, 2017
nr. 50 privind aprobarea întocmirii unui nou Amenajament silvic pe perioada 2018-2027 pentru fondul... - 23 Iunie, 2017
nr. 49 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 23 Iunie, 2017
nr. 48 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 30/2017 referitoare la alocarea de la bugetul local a... - 23 Iunie, 2017
nr. 47 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 29/2017 referitoare la alocarea de la bugetul local a... - 23 Iunie, 2017
nr. 46 privind aprobarea unui sprijin financiar cultului ortodox român din localitatea Fibiș; - 23 Iunie, 2017
nr. 45 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Rus Ioan-Florin; - 23 Iunie, 2017
nr. 44 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003 d-nei Leva Diana-Nicoleta; - 23 Iunie, 2017
nr. 43 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a terenurilor intravilane ce urmează a fi... - 23 Iunie, 2017
nr. 42 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare în vederea... - 30 Mai, 2017
nr. 41 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi scos la... - 30 Mai, 2017
nr. 40 privind alegerea președintelui de ședință - 30 Mai, 2017
nr. 39 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de... - 30 Mai, 2017
nr. 38 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru concesionarea unui... - 30 Mai, 2017
nr. 37 privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenurilor înscrise în C.F. nr. 400564... - 30 Mai, 2017
nr. 36 privind punerea la dispoziția,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de... - 30 Mai, 2017
nr. 35 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare în vederea închirierii... - 26 Aprilie, 2017
nr. 34 privind aprobarea intabulării unui teren în Cartea Funciară - 26 Aprilie, 2017
nr. 33 privind modificarea art. 1 din H.C.L. Fibiș nr. 17/2017 referitoare la atribuirea unui teren... - 26 Aprilie, 2017
nr. 32 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 26 Aprilie, 2017
nr. 31 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Comunei Fibiș în... - 26 Aprilie, 2017
nr. 30 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 26 Aprilie, 2017
nr. 29 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 26 Aprilie, 2017
nr. 28 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 26 Aprilie, 2017
nr. 27 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru ,,Reparații curente la sediul... - 26 Aprilie, 2017
nr. 26 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru ,,Reabilitare parc de joacă... - 26 Aprilie, 2017
nr. 25 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru obiectivul de investiție... - 26 Aprilie, 2017
nr. 24 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru obiectivul de investiție... - 26 Aprilie, 2017
nr. 23 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare tablă... - 26 Aprilie, 2017
nr. 22 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare mașină... - 26 Aprilie, 2017
nr. 21 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare organizării... - 26 Aprilie, 2017
nr. 20 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2016 - 26 Aprilie, 2017
nr. 19 privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul privat al comunei Fibiş - 30 Martie, 2017
nr. 18 privind aprobarea bugetului local al comunei Fibiș pe anul 2017 - 30 Martie, 2017
nr. 17 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Oprea Ovidiu - 30 Martie, 2017
nr. 16 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003 d-rei Nemes Adriana-Ioana; - 30 Martie, 2017
nr. 15 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2085/29.05.2015 încheiat cu SC Collini Com SRL - 30 Martie, 2017
nr. 14 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren din intravilan ce urmează a fi... - 30 Martie, 2017
nr. 13 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare în vederea închirierii... - 10 Martie, 2017
nr. 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de... - 24 Februarie, 2017
nr. 11 privind retragerea dreptului de folosință veșnică asupra unor terenuri... - 24 Februarie, 2017
nr. 10 privind alegerea președintelui de ședință - 24 Februarie, 2017
nr. 9 privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului... - 24 Februarie, 2017
nr. 8 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul ,,Asfaltare... - 09 Februarie, 2017
nr. 7 privind aprobarea volumului masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică... - 27 Ianuarie, 2017
nr. 6 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru concesionarea unui... - 27 Ianuarie, 2017
nr. 5 privind organizarea reţelei şcolare pe raza comunei Fibiş pentru anul școlar... - 27 Ianuarie, 2017
nr. 4 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 27 Ianuarie, 2017
nr. 3 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 - 27 Ianuarie, 2017
nr. 2 privind aprobarea planului de măsuri la nivel de comună pe anul 2017 pentru... - 27 Ianuarie, 2017
nr. 1 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al... - 27 Ianuarie, 2017