Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


nr.29 privind aprobarea Organigramei și Statutului de funcții al aparatului de specialitate al... - 19 Aprilie, 2018
nr. 28 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017 - 19 Aprilie, 2018
nr. 27 privind modificarea componenței comisiei de analiză a cererilor formulate în baza Legii... - 19 Aprilie, 2018
nr. 26 încheierea unui contract de închiriere pentru imobilul situat în localitatea Fibiș nr. 62 - 22 Martie, 2018
nr. 25 privind alegerea viceprimarului Comunei Fibiș - 22 Martie, 2018
nr. 24 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2153/04.06.2015 încheiat cu PELEA RADU I.I. - 22 Martie, 2018
nr. 23 privind aprobarea rectificării I a bugetului local pe anul 2018 - 22 Martie, 2018
nr. 22 privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul privat al Comunei Fibiş - 22 Martie, 2018
nr. 21 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier... - 22 Martie, 2018
nr. 20 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare organizării... - 22 Martie, 2018
nr. 19 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare xerox - 22 Martie, 2018
nr. 18 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 17 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 16 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 15 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 22 Martie, 2018
nr. 14 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul... - 22 Martie, 2018
nr. 13 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor... - 22 Martie, 2018
nr.12 privind modificarea HCL Fibiș nr.75/25.10.2017 referitoare la aprobare DALI cu indicatori... - 14 Martie, 2018
nr. 11 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de... - 23 Februarie, 2018
nr. 10 privind aprobarea bugetului local al comunei Fibiș pe anul 2018 - 23 Februarie, 2018
nr. 9 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru închirierea unui... - 23 Februarie, 2018
nr. 8 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-nei Veriveș Alexandra-Florinela - 23 Februarie, 2018
nr. 7 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 - 23 Februarie, 2018
nr. 6 privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-rei Neșcu Marcela-Georgiana - 23 Februarie, 2018
nr. 5 privind alegerea președintelui de ședință - 23 Februarie, 2018
nr. 4 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 23 Februarie, 2018
nr. 3 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi atribuit... - 23 Februarie, 2018
nr. 2 privind aprobare îndreptare erori materiale și actualizare date UI pentru unele terenuri... - 16 Ianuarie, 2018
nr. 1 privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului... - 16 Ianuarie, 2018