Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2018

2018 2017 2016 2015

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


privind constatarea încetării contractului de concesiune nr. 2731 din 03.07.2017 la cererea... - 13 Noiembrie, 2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) cu indicatorii tehnico-economici și alocarea sumei... - 13 Noiembrie, 2018
privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi atribuit în... - 13 Noiembrie, 2018
privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz... - 13 Noiembrie, 2018
privind instituirea taxei speciale de salubrizare - 13 Noiembrie, 2018
privind aprobarea Proiectului reţelei şcolare de pe raza comunei Fibiş pentru anul... - 13 Noiembrie, 2018
privind aprobarea Planului de măsuri la nivel de comună pe anul 2018, pentru gospodărirea... - 13 Noiembrie, 2018
privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local pe anul 2019 - 13 Noiembrie, 2018
privind alegerea președintelui de ședință - 13 Noiembrie, 2018
privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru concesionarea unui teren... - 24 Octombrie, 2018
privind aprobarea rectificării III a bugetului local pe anul 2018 - 24 Octombrie, 2018
privind organizarea pășunatului și stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2019 - 24 Octombrie, 2018
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea... - 24 Octombrie, 2018
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 - 24 Octombrie, 2018
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 24 Octombrie, 2018
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate... - 24 Octombrie, 2018
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate... - 15 Octombrie, 2018
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate... - 25 Septembrie, 2018
privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului de... - 21 Septembrie, 2018
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 21 Septembrie, 2018
privind aprobarea rectificării II a bugetului local pe anul 2018 - 21 Septembrie, 2018
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru... - 21 Septembrie, 2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți... - 21 Septembrie, 2018
privind aprobarea asocierii Comunei Fibiș prin Consiliul Local al Comunei Fibiș cu... - 21 Septembrie, 2018
privind aprobarea încheierii unui protocol de finanțare între Comuna Fibiș prin Consiliul Local... - 21 Septembrie, 2018
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș în Comisia pentru evaluarea și... - 21 Septembrie, 2018
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș în Consiliul de administrație al... - 21 Septembrie, 2018
privind aprobarea asocierii Comunei Fibiș în calitate de asociat în vederea constituirii... - 21 Septembrie, 2018
privind aprobarea completării H.C.L. Fibiș nr. 9/28.02.2014 prin includerea de noi mijloace... - 21 Septembrie, 2018
privind darea de seamă în administrarea fondului forestier al Comunei Fibiș către... - 12 Septembrie, 2018
privind stabilirea procedurii de valorificare a țiglei recuperate în urma demolării imobilului... - 13 August, 2018
privind alegerea președintelui de ședință - 01 August, 2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) cu indicatorii tehnico-economici și alocarea sumei... - 01 August, 2018
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2331/05.08.2018 al cărui... - 20 Iulie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru obiectivul de investiţie multianual... - 27 Iunie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru obiectivul de investiţie multianual... - 27 Iunie, 2018
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Fibiș nr. 41/30.05.2018 - 27 Iunie, 2018
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Fibiș nr. 40/30.05.2018 - 27 Iunie, 2018
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate... - 27 Iunie, 2018
privind aprobarea cofinanţării ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de... - 27 Iunie, 2018
privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al... - 20 Iunie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 20 Iunie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru reparație tractor din dotarea... - 23 Mai, 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de... - 23 Mai, 2018
privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea... - 23 Mai, 2018
hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru... - 23 Mai, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de proiectare... - 23 Mai, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de proiectare... - 23 Mai, 2018
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate... - 23 Mai, 2018
privind aprobarea modelului de contract pentru constituirea dreptului de servitute pentru realizarea... - 23 Mai, 2018
privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul ......pt rețelele de... - 23 Mai, 2018
privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru vânzarea unui teren... - 23 Mai, 2018
privind alegerea președintelui de ședință - 23 Mai, 2018
privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren extravilan ce aparține domeniului privat... - 23 Mai, 2018
privind aprobarea rețelei școlare pe raza Comunei Fibiș pentru anul școlar 2018-2019 - 12 Aprilie, 2018
privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii în domeniul achizițiilor publice - 12 Aprilie, 2018
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 12 Aprilie, 2018
privind aprobarea modificării suprafeței contractului de închiriere nr. 2140/03.06.2015... - 12 Aprilie, 2018
privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea... - 12 Aprilie, 2018
privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea... - 12 Aprilie, 2018
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al... - 12 Aprilie, 2018
privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017 - 12 Aprilie, 2018
privind modificarea componenţei comisiei de analiză a cererilor formulate în baza Legii nr.... - 12 Aprilie, 2018
privind închirierea unui contract de închiriere pentru imobilul situat în Fibiș nr. 62 - 22 Martie, 2018
privind alegerea viceprimarului Comunei Fibiș - 15 Martie, 2018
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2153/04.06.2015 încheiat cu PELEA RADU I.I. - 15 Martie, 2018
privind aprobarea rectificării I a bugetului local pe anul 2018 - 15 Martie, 2018
privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul privat al Comunei Fibiş - 15 Martie, 2018
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate... - 15 Martie, 2018
privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare organizării... - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare xerox - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 15 Martie, 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al... - 15 Martie, 2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de... - 15 Martie, 2018
privind modificarea H.C.L. Fibiș nr.75/25.10.2017 referitoare la aprobare DALI cu indicatori... - 14 Martie, 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la... - 22 Februarie, 2018
privind alegerea viceprimarului Comunei Fibiș - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea bugetului local al comunei Fibiș pe anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru închirierea unui... - 16 Februarie, 2018
privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-nei Veriveș Alexandra-Florinela - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-rei Neșcu Marcela-Georgiana - 16 Februarie, 2018
privind alegerea președintelui de ședință; - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 16 Februarie, 2018
privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi atribuit în... - 16 Februarie, 2018
privind aprobare îndreptare erori materiale și actualizare date UI pentru unele terenuri... - 09 Ianuarie, 2018
privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului de... - 09 Ianuarie, 2018
privind alegerea viceprimarului Comunei Fibiș - 09 Ianuarie, 2018

Proces verbal al sedintei de consiliu local


ordinară din data de 31.10.2018 - 31 Octombrie, 2018
de îndată de miercuri - 24 Octombrie, 2018
de îndată de luni 15.10.2018 - 15 Octombrie, 2018
ordinară din data de 28.09.2018 - 28 Septembrie, 2018
de îndată de marți 25.09.2018 - 25 Septembrie, 2018
extraordinară din data de 12.09.2018 - 12 Septembrie, 2018
de îndată de luni 13.08.2018 - 13 August, 2018
extraordinară din data de 03.08.2018 - 03 August, 2018
ordinară din data de 30.07.2018 - 30 Iulie, 2018
ordinară din data de 27.06.2018 - 27 Iunie, 2018
ordinară din data de 30.05.2018 - 30 Mai, 2018
ordinară din data de 19.04.2018 - 19 Aprilie, 2018
ordinară din data de 22.03.2018 - 22 Martie, 2018
de îndată de miercuri 14.03.2018 - 14 Martie, 2018
ordinară din data de 23.02.2018 - 23 Februarie, 2018
ordinară din data de 16.01.2018 - 16 Ianuarie, 2018