Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2018

2018 2017 2016 2015

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


privind aprobarea rețelei școlare pe raza Comunei Fibiș pentru anul școlar 2018-2019 - 12 Aprilie, 2018
privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii în domeniul achizițiilor publice - 12 Aprilie, 2018
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 12 Aprilie, 2018
privind aprobarea modificării suprafeței contractului de închiriere nr. 2140/03.06.2015... - 12 Aprilie, 2018
privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea... - 12 Aprilie, 2018
privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea... - 12 Aprilie, 2018
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al... - 12 Aprilie, 2018
privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017 - 12 Aprilie, 2018
privind modificarea componenţei comisiei de analiză a cererilor formulate în baza Legii nr.... - 12 Aprilie, 2018
privind închirierea unui contract de închiriere pentru imobilul situat în Fibiș nr. 62 - 22 Martie, 2018
privind alegerea viceprimarului Comunei Fibiș - 15 Martie, 2018
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2153/04.06.2015 încheiat cu PELEA RADU I.I. - 15 Martie, 2018
privind aprobarea rectificării I a bugetului local pe anul 2018 - 15 Martie, 2018
privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul privat al Comunei Fibiş - 15 Martie, 2018
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate... - 15 Martie, 2018
privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare organizării... - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare xerox - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 15 Martie, 2018
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de... - 15 Martie, 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al... - 15 Martie, 2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de... - 15 Martie, 2018
privind modificarea H.C.L. Fibiș nr.75/25.10.2017 referitoare la aprobare DALI cu indicatori... - 14 Martie, 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la... - 22 Februarie, 2018
privind alegerea viceprimarului Comunei Fibiș - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea bugetului local al comunei Fibiș pe anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru închirierea unui... - 16 Februarie, 2018
privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-nei Veriveș Alexandra-Florinela - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-rei Neșcu Marcela-Georgiana - 16 Februarie, 2018
privind alegerea președintelui de ședință; - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 16 Februarie, 2018
privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi atribuit în... - 16 Februarie, 2018
privind aprobare îndreptare erori materiale și actualizare date UI pentru unele terenuri... - 09 Ianuarie, 2018
privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului de... - 09 Ianuarie, 2018
privind alegerea viceprimarului Comunei Fibiș - 09 Ianuarie, 2018

Proces verbal al sedintei de consiliu local


ordinară din data de 19.04.2018 - 19 Aprilie, 2018
ordinară din data de 22.03.2018 - 22 Martie, 2018
de îndată de miercuri 14.03.2018 - 14 Martie, 2018
ordinară din data de 23.02.2018 - 23 Februarie, 2018
ordinară din data de 16.01.2018 - 16 Ianuarie, 2018