Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2017

2017 2016 2015

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


privind aprobarea demolării imobilului ,,bicărie” și alocarea din bugetul local a sumei... - 20 Noiembrie, 2017
privind alegerea președintelui de ședință - 13 Noiembrie, 2017
privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Ristea Ionel-Cristian - 13 Noiembrie, 2017
privind organizarea pășunatului și stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2018 - 13 Noiembrie, 2017
privind aprobarea Agendei cultural – sportivă și de tineret pe anul 2018 - 13 Noiembrie, 2017
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea... - 13 Noiembrie, 2017
privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi atribuit în... - 13 Noiembrie, 2017
privind aprobarea rectificării III a bugetului local pe anul 2017 - 26 Octombrie, 2017
privind aprobare DALI cu indicatori tehnico –economici la obiectivul de investiţie „Reabilitarea,... - 25 Octombrie, 2017
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 - 23 Octombrie, 2017
privind punerea unor terenuri aparținând domeniului public și privat al UAT FIBIȘ la... - 23 Octombrie, 2017
privind modificarea componenţei comisiei de analiză a cererilor formulate în baza Legii nr.... - 23 Octombrie, 2017
privind aprobarea completării H.C.L. Fibiș nr. 9/28.02.2014 prin includerea de noi mijloace... - 23 Octombrie, 2017
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 23 Octombrie, 2017
privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activității... - 16 Octombrie, 2017
privind aprobarea rectificării II a bugetului local pe anul 2017 - 29 Septembrie, 2017
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 2740/24.09.2010 încheiat cu SC POP... - 29 Septembrie, 2017
privind aprobarea asocierii Comunei Fibiș prin Consiliul Local al Comunei Fibiș cu... - 19 Septembrie, 2017
privind atribuire teren în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Cîmpean Cristian–Nicolae - 18 Septembrie, 2017
privind aprobarea intabulării unui teren în Cartea Funciară - 14 Septembrie, 2017
privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru concesionarea unui teren... - 14 Septembrie, 2017
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș în Comisia pentru evaluarea și... - 14 Septembrie, 2017
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Fibiș în Consiliul de administrație al... - 14 Septembrie, 2017
privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului de... - 14 Septembrie, 2017
privind însușirea Rapoartelor de evaluare a terenurilor din intravilan ce urmează a fi... - 14 Septembrie, 2017
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 14 Septembrie, 2017
prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local și de viceprimar al Comunei... - 14 Septembrie, 2017
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Comunei Fibiș în... - 06 Septembrie, 2017
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți... - 06 Septembrie, 2017
privind asigurarea cofinanțării proiectului POIM “Sprijin pentru pregătirea... - 06 Septembrie, 2017
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) cu indicatori tehnico-economici și alocarea sumei... - 04 Septembrie, 2017
privind aprobarea volumului masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică a... - 04 Septembrie, 2017
privind alegerea președintelui de ședință - 11 August, 2017
privind alocarea de la bugetul local al Comunei Fibiș a sumei necesare pentru finanțarea... - 11 August, 2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul... - 26 Iulie, 2017
privind aprobarea rectificării I a bugetului local pe anul 2017 - 26 Iulie, 2017
privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fibiș - 24 Iulie, 2017
privind validarea mandatului de consilier local al d-nului Andelina Volodea Dorin - 24 Iulie, 2017
privind aprobarea întocmirii unui nou Amenajament silvic pe perioada 2018-2027 pentru fondul forestier,... - 16 Iunie, 2017
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de reactualizare... - 16 Iunie, 2017
privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 30/2017 referitoare la alocarea de la bugetul local a sumei... - 16 Iunie, 2017
privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 29/2017 referitoare la alocarea de la bugetul local a sumei... - 16 Iunie, 2017
privind aprobarea unui sprijin financiar cultului ortodox român din localitatea Fibiș - 16 Iunie, 2017
privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Rus Ioan-Florin - 16 Iunie, 2017
privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-nei Leva Diana-Nicoleta - 16 Iunie, 2017
privind însușirea Rapoartelor de evaluare a terenurilor intravilane ce urmează a fi atribuite... - 16 Iunie, 2017
privind schimbarea din funcție a viceprimarului Comunei Fibiș - 16 Iunie, 2017
privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare în vederea concesionării unui... - 23 Mai, 2017
privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează afi scos la... - 23 Mai, 2017
privind alegerea președintelui de ședință - 23 Mai, 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la... - 23 Mai, 2017
privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru concesionarea unui teren... - 23 Mai, 2017
privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenurilor înscrise în C.F. nr. 400564 și CF... - 23 Mai, 2017
privind punerea la dispoziția ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă... - 23 Mai, 2017
privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare în vederea închirierii... - 21 Aprilie, 2017
privind aprobarea intabulării unui teren în Cartea Funciară - 21 Aprilie, 2017
privind modificarea art. 1 din H.C.L. Fibiș nr. 17/2017 referitoare la atribuirea unui teren în baza... - 19 Aprilie, 2017
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 19 Aprilie, 2017
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Comunei Fibiș în... - 19 Aprilie, 2017
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 19 Aprilie, 2017
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 19 Aprilie, 2017
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare servicii de întocmire... - 19 Aprilie, 2017
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru ,,Reparații curente la sediul... - 19 Aprilie, 2017
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru ,,Reabilitare parc de joacă (curte... - 19 Aprilie, 2017
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare... - 19 Aprilie, 2017
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru obiectivul de investiție... - 19 Aprilie, 2017
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare tablă... - 19 Aprilie, 2017
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare aer condiționat la... - 19 Aprilie, 2017
privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru achiziționare mașină de tuns... - 19 Aprilie, 2017
privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare organizării... - 19 Aprilie, 2017
privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2016 - 19 Aprilie, 2017
privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul privat al comunei Fibiş - 23 Martie, 2017
privind aprobarea bugetului local al comunei Fibiș pe anul 2017 - 23 Martie, 2017
privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Oprea Ovidiu - 23 Martie, 2017
privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-rei Nemes Adriana-Ioana - 23 Martie, 2017
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2085/29.05.2015 încheiat cu SC Collini Com SRL - 23 Martie, 2017
privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren din intravilan ce urmează a fi atribuit... - 23 Martie, 2017
privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare în vederea închirierii... - 10 Martie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii... - 24 Februarie, 2017
privind retragerea dreptului de folosință veșnică asupra unor terenuri intravilane... - 20 Februarie, 2017
privind alegerea președintelui de ședință - 20 Februarie, 2017
privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului de... - 20 Februarie, 2017
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici actualizați pentru... - 06 Februarie, 2017
privind aprobarea volumului masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică a... - 18 Ianuarie, 2017
privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru concesionarea unui teren... - 18 Ianuarie, 2017
privind organizarea reţelei şcolare pe raza comunei Fibiş pentru anul școlar 2017 – 2018 - 18 Ianuarie, 2017
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei... - 18 Ianuarie, 2017
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 - 18 Ianuarie, 2017
privind aprobarea planului de măsuri la nivel de comună pe anul 2017 pentru gospodărirea... - 18 Ianuarie, 2017
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al... - 18 Ianuarie, 2017

Proces verbal al sedintei de consiliu local


ordinară din data de 20.11.2017 - 20 Noiembrie, 2017
ordinară din data de 30.10.2017 - 30 Octombrie, 2017
de îndată din 25.10.2017 - 25 Octombrie, 2017
extraordinară din data de 19.10.2017 - 19 Octombrie, 2017
de îndată din 29.09.2017 - 29 Septembrie, 2017
ordinară din data de 21.09.2017 - 21 Septembrie, 2017
extraordinară din data de 07.09.2017 - 07 Septembrie, 2017
extraordinară din data de 18.08.2017 - 18 August, 2017
ordinară din data de 31.07.2017 - 31 Iulie, 2017
ordinară din data de 23.06.2017 - 23 Iunie, 2017
ordinară din data de 30.05.2017 - 30 Mai, 2017
ordinară din data de 26.04.2017 - 26 Aprilie, 2017
ordinară din data de 30.03.2017 - 30 Martie, 2017
extraordinară din data de 10.03.2017 - 10 Martie, 2017
ordinară din data de 24.02.2017 - 24 Februarie, 2017
extraordinară din data de 09.02.2017 - 09 Februarie, 2017
ordinară din data de 27.01.2017 - 27 Ianuarie, 2017