Primaria Fibiş - comunafibis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Acte si formulare

Cerere eliberare adeverință vechime realizată la fostul C.A.P. Fibiș
Cerere vizare certificat muncă sezonieră
Cerere eliberare acord funcționare (orar)
Cerere eliberare adeverinţă bunuri deținute Ón proprietate
Cerere eliberare certificat de atestare fiscală pt Persoane Juridice
Cerere eliberare certificat de atestare fiscală pt Persoane Fizice
Cerere Ónchiriere veselă pt evenimente
Cerere Ónchiriere sală Cămin Cultural / Club pt. evenimente
Cerere eliberare adeverinţă inexistență imobil
Cerere eliberare adeverinţă nr. conscriere imobil
Cerere eliberare certificat atestare edificare construcție pt intabulare
Cerere eliberare adeverinţă una și aceeiași persoană
Cerere eliberare adeverinţă terenul este / nu este arendat
Cerere eliberare adeverinţă nr. animale și/sau utilaje agricole
Cerere eliberare adeverinţă spațiu locativ pt. eliberarea cărții de identitate
Cerere eliberare adeverinţă că terenul nu a făcut obiectul legilor fondului funciar
Cerere eliberare adeverinţă suprafață teren extravilan