ORASUL FAGET

orasul castanilor

Făget, Calea Lugojului nr.25 cod 305300

Tel:0256320494;0256320642,

fax 0256320611;0256320641

e-mail :plfaget@online.roStructura

Conducere

Viceprimar

SITA VASILE

Secretar al oraşului Făget

SITA VALENTINA SIMONA

Administrator public

Avramescu Claudiu

Compartiment administraţie publică

Consilier II

Drăgan Roxana

Inspector principal

Mlădescu Rodica

Referent superior

Grecu Ribana

Referent superior

Fabian Virginica

Compartiment asistenţă si protecţie socială

Inspector principal

Lazăr Loredana

Inspector specialitate IA

Lăzărescu Alina

Referent I

Farcaș Maria

Referent superior

Gornic Carmen

Arhitect şef

Arhitect şef gr.I

Miholca Dorel

Serviciul de coordonare urmărire investiţii implementare proiecte

Inspector IA

Aron Adriana

Inspector specialitate I

Lina Sebastian

Inspector specialitate I

Szombat Zoltan

Inspector superior

Careja Dorel

Referent I

Stoian Danuț

Referent II

Rațiu Mircea

Birou economic

Şef birou I

Groza Delia

Inspector asistent

Lazăr Oana-Lavinia

Inspector principal

Lungu Vasile

Inspector specialitate IA

Ursulescu Dorica

Inspector superior

Berbeca Nicu Sorin

Inspector superior

Papay Anişoara

Referent IA

Grecu Elena

Cabinet primar

Consilier II

Lungu Oana

Arhiva

Inspector specialitate I

Simoneac Iuțica

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

Inspector superior

Gavrilescu Marius

Inspector superior

Geampalia Dionisie-Simon

Referent superior

Mureşan Silvia

Compartiment stare civilă

Inspector principal

Berzava Simona

Inspector superior

Lungu Florina

Casa de Cultură

Inspector specialitate I

Popovici Mihaela

Magazioner

Pădurean Stela

Formaţia administrare păşuni

Inspector specialitate II

Marcu Danut Ionel

ANUNTURI

LEGATURI UTILE

ALTELE