Primaria Dumbrăviţa

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNT PUBLIC - pentru proiectul „EXTINDERE ALIMENTARE CU APA ZONA LAC NORD, LOCALITATEA DUMBRAVITA, JUD. TIMIS

« Inapoi

09 Februarie, 2018

ANUNT PUBLIC

 

COMUNA DUMBRAVITA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „EXTINDERE ALIMENTARE CU APA ZONA LAC NORD, LOCALITATEA DUMBRAVITA, JUD. TIMIS”, propus a fi amplasat in  localitatea Dumbravita, str.Berzei, Zorelelor, Iris, Bujorilor, Macilor, Crizantemelor, Lacrimioarelor, jud Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 – 18 A, in zilele de luni - joi intre orele  800 – 1630, vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro –Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiecul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 15.02.2018

Autor: Cristescu Lacramioara Simona