Primaria Dumbrăviţa

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNT PUBLIC

« Inapoi

10 Noiembrie, 2017

ANUNT PUBLIC

 

COMUNA DUMBRAVITA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata, pentru proiectul Statie de tratare, aductiuni si magistrale apa pentru localitatea Dumbravita, jud. Timis”, propus a se realiza in intravilanul localitatii Dumbravita,  jud Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 – 18 A, in zilele de luni - joi intre orele  800 – 1630, vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro –acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiecul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 16.11.2017

 

Autor: Nicolae Constantin


Lista de fisiereANUNT PUBLIC .docx