Primaria Dumbrăviţa

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNȚ- conform deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului

« Inapoi

19 Septembrie, 2017

“COMUNA DUMBRAVITA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul„Extindere retea canalizare in comuna Dumbravita”, propus a fi amplasat în comuna/localitatea Dumbravita, intravilan, jud. Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, in zilele de luni - joi intre orele  8.00 – 16.30,  vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiecul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.09.2017.

Autor: Cristescu Lacramioara Simona