Primaria Dumbrăviţa

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

COMUNICAT DE PRESA pentru proiectului 'Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in comuna Dumbravita - Incubator de afaceri'

« Inapoi

15 Iunie, 2012

Anunţ de  presă

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri 

 

Cod SMIS 26443

Data publicării anunţului: 08.06.2012

Regio - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

 

Municipiul Timişoara, în parteneriat cu Comuna Dumbrăviţa, anunţă lansarea proiectului Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri”.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.840.672,15 lei, din care:

 

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei structuri de sprijinire a afacerilor pentru încurajarea iniţiativei antreprenoriale locale ce vizează conservarea meşteşugurilor tradiţionale, în vederea dezvoltării durabile a mediului de afaceri din zonele mai puţin dezvoltate din punct de vedere economic ale Polului de Creştere Timişoara, având ca obiective specifice:

 

Structura de sprijin pentru IMM realizată prin prezentul proiect va putea asigura găzduire pentru un număr de maxim 17 firme – beneficiari direcţi ai proiectului –din care:

 

Grupul ţintă al proiectul este reprezentat de întreprinzători locali, în special tineri, IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi, aflaţi la inceputul activităţii lor economice (sau la start-up) care nu îşi pot permite închirierea unor spaţii de lucru la preţul pieţei libere şi care solicită a fi găzduite în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor. Se are în vedere în primul rând sprijinirea firmelor productive cu activitate care conservă meşteşugurile locale sau au un grad ridicat de inovare şi creează o valoare adăugată mare.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la :

Primăria Municipiului Timişoara, persoană de contact: Daniela Ghinea, manager de proiect

Telefon: 0256-408342; fax: 0256-493019, e-mail: daniela.ghinea@primariatm.ro

Şi Primăria Comunei Dumbrăviţa, persoană de contact: Nicolae Constantin, asistent proiect

Telefon: 0256-214272; fax: 0256-214272, e-mail: primdumb@yahoo.com

Autor: C Nicolae


Lista de fisiereAnunt_de_presa2.doc