Primaria Dumbrăviţa

Judetul Timis

Dumbrăviţa

Dumbrăviţa

www.behelatv.ro

www.primaria-dumbravita.ro

Localitatea Dumbrăviţa este situată în partea centrală a judeţului Timiş, la nord de municipiul Timişoara. Centrul de comună, localitatea Dumbrăviţa este situată la 1 km distanţă de Timişoara. Ea se învecinează în nord cu comunele Giarmata şi Sânandrei, la est cu comuna Ghiroda, iar la sud şi vest cu teritoriul municipiului Timişoara.

Pe direcţia nord-sud, comuna şi localitatea sunt traversate de DJ.691 Timişoara-Lipova, fiind şi singurul drum asfaltat de penetraţie a comunei Dumbrăviţa.

Relief

Localitatea Dumbrăviţa este aşezată într-o zonă de câmpie, cu altitudini în jur de 95,0 m.

Terenul este constituit din materiale foarte diverse: argile, prafuri, nisipuri, pietrişuri, loessuri, piemontane, depozite loessiare provenite din măcinarea dealurilor piemontane estice spălate de ape. Principalele tipuri de sol întâlnite sunt: brun roşcat de pădure, cernoziom, argiluvisoluri.

Apa freatică este prezentă în straturile nisipoase şi în cele argiloase de grosime mai mare. Pâraiele Behela şi Niarad sunt singurele cursuri de apă de suprafaţă, ce curg la cca 1 km depărtare de comună. Albiile sunt slab dezvoltate şi debitele de apă scăzute.

Studiile geotehnice efectuate au etalat următoarele condiţii de fundare:
- teren bun de fundare h min-1,5 m;
- presiunea admisă p.a.-1,5 kgf/cm pătraţi;
- apa freatică are nivelul între 2,9-3,0 m.

Localitatea se încadrează în zona cu grad de seismicitate de 7,5.

Clima

Zona se caracterizează printr-o climă continental moderată cu influenţe mediraneene.
Temperaturile medii anuale sunt de 10-11 grade celsius. Temperaturile medii anuale în ianuarie sunt de –1 grad celsius şi în iulie de 22-25 grade.

Cantitatea de precipitaţii multianuale este de 600 mm. Perioada martie-septembrie prezintă umiditate atmosferi scăzută, valorile variind între 62 % (iulie)-66,6%(aprilie). Zilele cu soare reprezintă cca 75% din totalul zilelor.

Vântul de nord are frecvenţa mai mare, urmat de vântul de nord - est.

Iernile blânde, fără viscole şi verile calde avatajează zona, oferind condiţii bune pentru lucrări agricole timpurii.

Fauna spontană este reprezentată de : iepurele sălbatic, porcul mistreţ, vulpea, şoarecele de câmp, hârciogul şi de păsări ca: prepeliţa, fazanul.

Vegetaţia este specifică zonei de stepă propriu-zise. Dintre ierburi întâlnim: spinul vântului, colilia, iar dintre arbuşti: măceşul, porumbarul.

Aspecte demografice

Conform recensământului populaţiei efectuat în luna martie 2002, în localitatea Dumbrăviţa populaţia stabilă este de 2703 locuitori, din care 1300 sunt de sex masculin şi 1403 de sex feminin.

Structura pe etnii a populaţiei localităţii Dumbrăviţa este prezentată în tabelul nr. 1:

Tabelul 1

Nr. crt.

Religia

Locuitori

Procentual (%)

1.

Ortodoxă

1375

50,87

2.

Catolică

603

22,31

3.

Greco-catolică

25

0,92

4.

Reformată

540

19,98

5.

Penticostală

117

4,33

6.

Martorii lui Iehova

27

1,52

7.

Atei

2

0,07

8.

Altele

14

 

TOTAL

2703

 


Sistemul de Informatii Schengen II