Primaria Cruşeţ - www.comunacruset.ro

Judetul Gorj


Sistemul de Informatii Schengen II

Structura

Conducere

Primar

DRĂGUŞIN VIOREL

Viceprimar

GODEANU TEODOR

Secretar

NICOLA BOGDAN

Compartiment administratie publica, asistenta sociala şi agricultura

Informatician, responsabil urbanism - Consilier I superior

VLASCEANU LAURENTIU-OCTAV

Specialist agricol - Consilier I superior

VULPE CONSTANTIN-MARCEL

Agent agricol - Referent de specialitate II superior

MOLDOVEANU PAULA

Asistent social - Inspector asistent

NISTOR MONICA-ANA

Compartiment economic, financiar-contabil, impozite şi taxe

Contabil - Consilier I superior

STAVARU IOANA

Operator rol - Consilier I superior

POPA CAMELIA

Casier - Inspector I asistent

RADULESCU CONSTANTIN

Agent fiscal - Inspector I asistent

DALIMON REMULUS-VIOREL

Compartiment achiziţii publice

Ec. achizitii publice - inspector I principal

TUDORACHE LEONTINA

Serviciul politie locala

Politist local - referent III superior

RADULESCU DUMITRU-CRISTIAN

Politist local - referent III superior

STAN ION-ALKAZAR

Compartiment drumuri si transporturi

Cantoner - muncitor calificat I

POPESCU EMIL-IRINEL

Sofer transport scoala - sofer I

PORFIRE NICOLAE

Sofer transport scoala - sofer I

VULPE TITU

Compartiment de deservire

Sef statie apa GA1 - subinginer IA

OBEANU EVELIN-SORIN

Sef statie apa GA2 - maistru I

POPESCU PETRE

Muncitor intretinere - muncitor calificat I

BRAITOR MIRCEA-BUJOREL

Electrician de deservire - muncitor calificat I

BARABAȘ NICOLAE

Electromecanic stație apă - muncitor calificat I

STAN CONSTANTIN

Laborant stații apă - muncitor calificat I

CĪRLUGEA VODIȚĂ

Electromecanic stație apă - muncitor calificat II

TUDOSIE CONSTANTIN

Paznic de noapte - paznic I

CHELARIU EMIL-ION

Comapartiment cultura

Bibliotecar IA

NEDELCU RAMONA