Primaria Cruşeţ - www.comunacruset.ro

Judetul Gorj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


APROBAREA ORGANIZĂRII FESTIVITĂȚILOR PENTRU LUMEA COPILĂRIEI - 1 IUNIE 2017 - 31 Mai, 2017
APROBAREA FESTIVITĂȚII DE PREMIERE A D-LUI GODEANU CONSTANTIN - CETĂȚEAN DE ONOARE AL... - 31 Mai, 2017
APROBAREA REGULAMENTULUI DE DESFASURARE A ACTIVITAȚILOR COMERCIALE ÎN COMUNA CRUȘEȚ - 31 Mai, 2017
ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTĂ PENTRU RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A FABILIEI... - 31 Mai, 2017
APROBAREA REALIZĂRII ACCESULUI ÎN INCINTA CĂMINULUI CULTURAL, COMUNA CRUȘEȚ, SAT... - 31 Mai, 2017
APROBAREA PROIECTULUI ”MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA... - 31 Mai, 2017
APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL... - 31 Martie, 2017
CONFERIREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE” AL COMUNEI CRUȘEȚ, JUDEȚUL GORJ... - 28 Februarie, 2017
APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE” AL COMUNEI... - 28 Februarie, 2017
APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII OBIECTIVULUI DE... - 28 Februarie, 2017
APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII OBIECTIVULUI DE... - 28 Februarie, 2017
APROBAREA PROGRAMULUI DE ÎNFRUMUSEȚARE ȘI GOSPODĂRIRE A LOCALITĂȚII... - 28 Februarie, 2017
AJUSTAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE SALUBRIZARE PRESTATE DE S.C. SALUBRIS GILORT S.A. TG.... - 31 Ianuarie, 2017
APROBAREA ADERĂRII LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ A URMATOARELOR... - 31 Ianuarie, 2017
APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL DIN ANUL 2016 AL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU... - 31 Ianuarie, 2017