Primaria Cruşeţ - www.comunacruset.ro

Judetul Gorj


Sistemul de Informatii Schengen II

Cruşeţ

Cruşeţ

Stiri / Anunturi

Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a funcției contractuale vacante de Asistent comunitar debutant din cadru Compartimentului pentru Asistență medicală Comunitara
Anunt - concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Economic, Financiar-Contabil, Ipozite și Taxe din Aparatul de Specialitate
Anunț examen pentru promovare Ón grad profesional pentru personalul contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crușeț
Anunt - concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice vacante de polițist local, clasa I, grad profesional principal - din cadrul Serviciului Poliție Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Comu
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a funcției contractuale vacante de Asistent Comunitar debutant din cadru Compartimentului pentru Asistență Socială și Asistență Comunitara
Anunt concurs pentru ocupare pe perioada determinata a functiei contractuale temporar vacante de Inspector de specialitate grad profesioanal I din cadrul Compartimentului pentru Situații de Urgență și Mediu din aparatul de specialitate
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de Inspector de specialitate grad profesional II - specialist cadastru din cadrul Compartimentului Administrație, Urbanism și Agricultur&
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de Inspector de specialitate grad profesional I din cadrul Compartimentului pentru Situații de Urgență și Mediu
Anunt - concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent - asistent social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cruset