Primaria Cruşeţ - www.comunacruset.ro

Judetul Gorj


Sistemul de Informatii Schengen II

Cruşeţ

Cruşeţ

Stiri / Anunturi

Anunț examen pentru promovare Ón grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionari publicide execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crușeț
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a funcției publice de execuție vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului administrație publică, juridic, urbanism 
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a funcției contractuale vacante de Asistent comunitar debutant din cadru Compartimentului pentru Asistență medicală Comunitara
Anunt - concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Economic, Financiar-Contabil, Ipozite și Taxe din Aparatul de Specialitate
Anunț examen pentru promovare Ón grad profesional pentru personalul contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crușeț
Anunt - concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice vacante de polițist local, clasa I, grad profesional principal - din cadrul Serviciului Poliție Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Comu
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a funcției contractuale vacante de Asistent Comunitar debutant din cadru Compartimentului pentru Asistență Socială și Asistență Comunitara
Anunt concurs pentru ocupare pe perioada determinata a functiei contractuale temporar vacante de Inspector de specialitate grad profesioanal I din cadrul Compartimentului pentru Situații de Urgență și Mediu din aparatul de specialitate
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de Inspector de specialitate grad profesional II - specialist cadastru din cadrul Compartimentului Administrație, Urbanism și Agricultur&