Primaria Criciova - www.primariacriciova.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Criciova

Criciova

 

Comuna Criciova este aşezata în partea vestica a tarii, în cadrul judeţului Timiş de care aparţine administrativ. Este aşezata în partea de sud-est, pe partea dreapta a râului Timiş. Prin comuna curge si râul de munte NADRAG. Se afla la circa 16 km. fata de municipiul Lugoj si la 80 km. fata de municipiul Timişoara.

COMUNA CRICIOVA este formata din 3 sate:

 

Suprafaţa de teren totala a comunei –5051 Ha, din care:

Satul Jdioara este plasat mai jos de o cetate veche (din timpul romanilor) între doua râuri (Timiş si Nădrag) si înconjurata de munţi si pădure.

În urma recesamântului populaţiei din martie 2002 la nivelul comunei noastre s-a înregistrat o populaţie stabila de 1716 locuitori din care 19,5% ucraineni, 640 clădiri si 536 gospodarii.

Pe satele aparţinătoare comunei populaţia se distribuie astfel:

Parteneriat se doreşte în domeniul cultural si de agro - turism.

În perspectiva se poate desfăşura agroturism ,vânătoare organizata. Comuna este cointeresata în investiţii in sfera turismului, agriculturii, deschiderea întreprinderilor noi si crearea de noi locuri de munca.

 

Descrierea stemei

Stema comunei Criciova se compune dintr-un scut scarletat cu azur şi roşu.

 

Semnificaţiile elementelor însumate

Propunerea de stemă a comunei Criciova asigură concordanţa elementelor acestuia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţional istoric al comunei respectând tradiţia heraldică a acestei zone. Turnul de argint simbolizează vechea cetate romană Jdioara, situată pe teritoriul comunei.

Ghinda de stejar de aur încadrată de două frunze de stejar de aur simbolizează bogatul fond forestier al comunei în care predomină stejarul. Ştiuletele de porumb de aur simbolizează principala activitate agricolă a locuitorilor comunei.

Cele trei unduiri de apă de argint simbolizează cele doua cursuri de apă ce traversează comuna, Timiş şi Nădrag.

Coroana murală un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.