Primaria Crăciuneşti - www.comunacraciunesti.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2013

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind aprobarea modificarii statutului de functii si organigramei pentru aparatul de specialitate al... - 31 Mai, 2018
privind incetarea aplicabilitatii H.C.L. nr. 24/18.09.2008 privind aprobarea regulamentului de Ordine... - 31 Mai, 2018
privind aprobarea tarifelor practicate pentru servicii silvice asigurate pe baza de contract de prestatie - 31 Mai, 2018
privind Conventia de cooperare pentru aplicarea proiectului de interes public 'Politie-Autoritati Locale... - 31 Mai, 2018
privind validarea dispozitiei nr. 78 din 14 mai 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si... - 31 Mai, 2018
privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 4/31.01.2018 privind stabilirea pretului de vanzare la lemn... - 31 Mai, 2018
privind acordarea indemnizatiei de insotitor numitei Gabor Ghita din comuna Craciunesti, sat Budiu Mic,... - 26 Aprilie, 2018
privind acordarea indemnizatiei de insotitor numitei Lorinczi Rozalia din comuna Craciunesti, sat Cinta,... - 26 Aprilie, 2018
privind acordarea indemnizatiei de insotitor numitei Mathe Elisabeta din comuna Craciunesti, sat... - 26 Aprilie, 2018
privind aprobarea incheierii Contractului de finantare in cadrul Programului National de Cadastru si... - 26 Aprilie, 2018
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 - 26 Aprilie, 2018
privind infiintarea Serviviului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna... - 29 Martie, 2018
privind aprobarea rezultatelor inventarierii pe anul 2017 - 29 Martie, 2018
privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli si situatiilor financiare... - 29 Martie, 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE... - 09 Martie, 2018
privind modificarea si completarea HCL nr.3/12.01.2018 privind aprobarea lucrarii 'Alimentare cu energie... - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Gabor Susana din com. Craciunesti, sat. Budiu Mic,... - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Toma Carmen din com. Craciunesti, sat. Budiu Mic,... - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Rostas Terezia din com. Craciunesti, sat Foi, nr.107,... - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Gabor Suzana, reprezentant legal al bolnavului Gabor... - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea inchirierii pasunilor aflate in proprietate publica a comunei Craciunesti - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Craciunesti, pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Gabor Zsuzska, reprezentat legal al bolnavului Gabor... - 31 Ianuarie, 2018
privind Planul de lucrari de interes local in anul 2018, pentru apicarea Legii nr.416/2001 beneficiarii... - 31 Ianuarie, 2018
privind denumirea unor strazi de pe raza localitatii Budiu Mic, comuna Craciunesti, judetul Mures - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea actualizarii Planul de analiza si acoperire a riscurilor - 31 Ianuarie, 2018
privind stabilirea pretului de vanzare la lemne de foc din padurea comunala, destinate vanzarii catre... - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea lucrararii 'Alimentare cu energie electrica SC Complex Natura SRL, pe domeniul public... - 12 Ianuarie, 2018
privind denumirea unor strazi de pe raza localitatii Budiu Mic, comuna Craciunesti, judetul Mures - 12 Ianuarie, 2018
Privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioada determinata - 12 Ianuarie, 2018