Primaria Crăciuneşti - www.comunacraciunesti.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2018

2018

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


privind infiintarea Serviviului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna... - 29 Martie, 2018
privind aprobarea rezultatelor inventarierii pe anul 2017 - 29 Martie, 2018
privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli si situatiilor financiare... - 29 Martie, 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE... - 09 Martie, 2018
privind modificarea si completarea HCL nr.3/12.01.2018 privind aprobarea lucrarii 'Alimentare cu energie... - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Gabor Susana din com. Craciunesti, sat. Budiu Mic,... - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Toma Carmen din com. Craciunesti, sat. Budiu Mic,... - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Rostas Terezia din com. Craciunesti, sat Foi, nr.107,... - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Gabor Suzana, reprezentant legal al bolnavului Gabor... - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea inchirierii pasunilor aflate in proprietate publica a comunei Craciunesti - 28 Februarie, 2018
privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Craciunesti, pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Gabor Zsuzska, reprezentat legal al bolnavului Gabor... - 31 Ianuarie, 2018
privind Planul de lucrari de interes local in anul 2018, pentru apicarea Legii nr.416/2001 beneficiarii... - 31 Ianuarie, 2018
privind denumirea unor strazi de pe raza localitatii Budiu Mic, comuna Craciunesti, judetul Mures - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea actualizarii Planul de analiza si acoperire a riscurilor - 31 Ianuarie, 2018
privind stabilirea pretului de vanzare la lemne de foc din padurea comunala, destinate vanzarii catre... - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea lucrararii 'Alimentare cu energie electrica SC Complex Natura SRL, pe domeniul public... - 12 Ianuarie, 2018
privind denumirea unor strazi de pe raza localitatii Budiu Mic, comuna Craciunesti, judetul Mures - 12 Ianuarie, 2018
Privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioada determinata - 12 Ianuarie, 2018

Proces verbal al sedintei de consiliu local


PV 6 - 29 Martie, 2018
PV 5 - 09 Martie, 2018
PV 4 - 28 Februarie, 2018
PV 3 - 16 Februarie, 2018
PV 2 - 31 Ianuarie, 2018
PV 1 - 12 Ianuarie, 2018