Primaria Covăsinţ - www.primariacovasint.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr.31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul ”Extindere retea de apa... - 06 Aprilie, 2017
Hotararea nr.30 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 20.03.2017 - 06 Aprilie, 2017
Hotararea nr.29 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata din data de 06.04.2017 - 06 Aprilie, 2017
Hotararea nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta - 06 Aprilie, 2017
Hotararea nr.27 privind aprobarea Planului de reparatii si investitii pe anul 2017 pe domeniul public al... - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.26 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al localitatii Covasint - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.25 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.24 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2016 - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.23 privind imputernicirea reprezentantului comunei Covasint in Adunarea Generala a... - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.22 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din data de 28.02.2017 - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.21 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 20.03.2017 - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.20 privind stabilirea pretului de vanzare a masei lemnoase destinata consumului propriu din... - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.19 privind aprobarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate a... - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.18 privind aprobarea acordarii indemnizatiilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la... - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.17 privind aprobarea modificarii Hotararii nr.15/22.02.2016 - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr. 16 privind aprobarea taxei de salubritate care se percepe de la persoane fizice si agenti... - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.15 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 30.01.2017 - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.14 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.02.2017 - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.13 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2017-2018 pe raza comunei Covasint - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.12 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a aparatului de... - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.11 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2017 - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 10 privind respingerea proiectului de hotarare privitor la acordarea unor facilitati si... - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.9 privind aprobarea cuantumului cotizatiei si a proiectului de buget privind veniturile si... - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.8 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la acordul Document de pozitie privind modul de... - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.7 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.3 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 30.01.2017 - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.5 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei din data de 30.01.2017 - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.4 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2016 in suma de... - 05 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.3 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 30.12.2016 - 05 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.2 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei din data de 05.01.2017 - 05 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 1 privind alegerea presedintelui de sedinta - 05 Ianuarie, 2017