Primaria Covăsinţ - www.primariacovasint.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr.82 privind implementarea proiectului 'Achizitie utilaje in com.Covasint, jud.Arad' - 30 August, 2017
Hotararea nr. 81 privind aprobarea memoriului justificativ pentru investitia 'Achizitie utilaje in Comuna... - 30 August, 2017
Hotararea nr.80 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea efectuarii unui audit de... - 30 August, 2017
Hotararea nr.79 privind respingerea proiectului de hotarare privind desfiintarea compartimentului... - 30 August, 2017
Hotararea nr.78 privind aprobarea modificarii organigramei aparatului de specialitate al primarului... - 30 August, 2017
Hotararea nr.77 privind aprobarea numarului mediu lunar de asistenti personali - 30 August, 2017
Hotararea nr.76 privind modificarea documentatiei referitoare la inchirierea spatiului comercial situat... - 30 August, 2017
Hotararea nr.75 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local Covasint - 30 August, 2017
Hotararea nr. 74 privind modificarea organigramei si organizarii S.V.S.U. Covasint - 30 August, 2017
Hotararea nr.73 privind infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala la nivelul comunei... - 30 August, 2017
Hotararea nr.72 privind stabilirea unor compensatii in bani acordate personalului voluntar din cadrul... - 30 August, 2017
Hotararea nr. 71 privind aderarea Comunei Covasint la Asociatia Comunelor din Romania - 30 August, 2017
Hotararea nr. 70 privind completarea componentei Comisiei Juridice si de disciplina, protectia mediului... - 30 August, 2017
Hotararea nr.69 privind modificarea HCL 38/29.08.2016 privind actualizarea componentei Consiliului... - 30 August, 2017
Hotararea nr.68 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Covasint in cadrul Comitetului... - 30 August, 2017
Hotararea nr.67 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 10.08.2017 - 30 August, 2017
Hotararea nr.66 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 30.08.2017 - 30 August, 2017
Hotararea nr.65 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al... - 10 August, 2017
Hotararea nr.64 privind aprobarea actualizarii listei cuprinzand bunurile apartinanad domeniului public... - 10 August, 2017
Hotararea nr.63 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care... - 10 August, 2017
Hotararea nr.62 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 31.07.2017 - 10 August, 2017
Hotararea nr. 61 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata din data de 10.08.2017 - 10 August, 2017
Hotararea nr.60 privind implementarea proiectului ”Extindere retea apa si canalizare in loc.Covasint,... - 31 Iulie, 2017
Hotararea nr.59 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia ”Extindere retea apa si... - 31 Iulie, 2017
Hotararea nr.58 privind stabilirea preturilor de referinta si de pornire pentru vanzarea prin licitatie... - 31 Iulie, 2017
Hotararea nr.57 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul... - 31 Iulie, 2017
Hotararea nr.56 privind alegerea viceprimarului - 31 Iulie, 2017
Hotararea nr.55 privind privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al comunei Covasint... - 31 Iulie, 2017
Hotararea nr.54 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 19.07.2017 - 31 Iulie, 2017
Hotararea nr.53 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei din data de 31.07.2017 - 31 Iulie, 2017
Hotararea nr.52 prin care Consiliul Local Covasint ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier... - 19 Iulie, 2017
Hotararea nr.51 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei anterioare din data de... - 19 Iulie, 2017
Hotararea nr.50 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 19.07.2017 - 19 Iulie, 2017
Hotararea nr. 49 privind alegerea presedintelui de sedinta - 19 Iulie, 2017
Hotararea nr. 48 privind aprobarea documentatiei DALI si indicatorilor tehnico - 19 Iunie, 2017
Hotararea nr. 47 privind implementarea proiectului'Reabilitare si modernizare Camin cultural Covasint,... - 19 Iunie, 2017
Hotararea nr. 46 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 15.05.2017 - 19 Iunie, 2017
Hotararea nr.45 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 19.06.2017 - 19 Iunie, 2017
Hotararea nr. 44 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia 'Extindere retea de apa si... - 15 Mai, 2017
Hotararea nr.43 privind implementarea proiectului 'Extindere retea apa si canalizare in loc. Covasint,... - 15 Mai, 2017
Hotararea nr.42 privind detalierea pozitiei nr. 2 din inventarul bunurilor din domeniul public al comunei... - 15 Mai, 2017
Hotararea nr.41 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Covasint pe perioada 2014-2020 - 15 Mai, 2017
Hotararea nr. 40 privind aprobarea continutului procesului verbal din al sedintei din data de 27.04.2017 - 15 Mai, 2017
Hotararea nr. 39 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei - 15 Mai, 2017
Hotararea nr.38 privind aprobarea relocarii magistralei de apa - 27 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 37 privind aprobarea efectuarii lucrarilor de refacere, amenajare si modernizare a... - 27 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 36 privind aprobarea modificarii arondarii pe linie de evidenta a persoanelor a comunei... - 27 Aprilie, 2017
Hotararea nr.35 privind declararea de interes public local a bunurilor de pe raza comunei Covasint... - 27 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 34 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a S.V.S.U. Covasint - 27 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 33 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 06.04.2017 - 27 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 32 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei - 27 Aprilie, 2017
Hotararea nr.31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul ”Extindere retea de apa... - 06 Aprilie, 2017
Hotararea nr.30 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 20.03.2017 - 06 Aprilie, 2017
Hotararea nr.29 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata din data de 06.04.2017 - 06 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 28 privind alegerea presedintelui de sedinta - 06 Aprilie, 2017
Hotararea nr.27 privind aprobarea Planului de reparatii si investitii pe anul 2017 pe domeniul public al... - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.26 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al localitatii Covasint - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.25 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.24 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2016 - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.23 privind imputernicirea reprezentantului comunei Covasint in Adunarea Generala a... - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.22 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din data de 28.02.2017 - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.21 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 20.03.2017 - 20 Martie, 2017
Hotararea nr.20 privind stabilirea pretului de vanzare a masei lemnoase destinata consumului propriu din... - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.19 privind aprobarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate a... - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.18 privind aprobarea acordarii indemnizatiilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la... - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.17 privind aprobarea modificarii Hotararii nr.15/22.02.2016 - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr. 16 privind aprobarea taxei de salubritate care se percepe de la persoane fizice si agenti... - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.15 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 30.01.2017 - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.14 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.02.2017 - 28 Februarie, 2017
Hotararea nr.13 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2017-2018 pe raza comunei Covasint - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.12 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a aparatului de... - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.11 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2017 - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 10 privind respingerea proiectului de hotarare privitor la acordarea unor facilitati si... - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.9 privind aprobarea cuantumului cotizatiei si a proiectului de buget privind veniturile si... - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.8 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la acordul Document de pozitie privind modul de... - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.7 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.3 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 30.01.2017 - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.5 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei din data de 30.01.2017 - 30 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.4 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2016 in suma de... - 05 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.3 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 30.12.2016 - 05 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.2 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei din data de 05.01.2017 - 05 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 1 privind alegerea presedintelui de sedinta - 05 Ianuarie, 2017