Primaria Covăsinţ - www.primariacovasint.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2017

2017

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local Convocator sedinte Consiliul Local


Proiect de hotarare


Proiect de hotarare privind implementarea proiectului 'Reabilitare si modernizare Camin Cultural... - 15 Septembrie, 2017
Proiect de hotarare privind implementarea proiectului 'Achizitie utilaje in com.Covasint, jud.Arad' - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investitia 'Achizitie utilaje in... - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui audit de verificare a documentelor... - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind desfiintarea compartimentului activitati legal constituite (serviciul de... - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei aparatului de specialitate al primarului... - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea numarului mediu lunar de asistenti personali - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind modificarea documentatiei referitoare la inchirierea spatiului comercial... - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local Covasint - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si organizarii S.V.S.U. Covasint - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala la nivelul... - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind stabilirea unor compensatii in bani acordate personalului voluntar din cadrul... - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind aderarea comunei Covasint la Asociatia Comunelor din Romania - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind completarea componentei Comisiei Juridice si de disciplina, protectia... - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 38/29.08.2016 a Consiliului Local Covasint privind... - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Covasint in cadrul Comitetului... - 25 August, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate... - 09 August, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii listei cuprinzand bunurile apartinand domeniului... - 09 August, 2017
Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care... - 09 August, 2017
Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor de referinta si de vanzare pentru masa lemnoasa - 27 Iulie, 2017
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul... - 27 Iulie, 2017
Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Jiva Monica - 27 Iulie, 2017
Proiect de hotarare privind implementarea proiectului 'Extindere retea apa si canalizare in loc.... - 25 Iulie, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia 'Extindere retea apa si... - 25 Iulie, 2017
Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor de referinta si de pornire pentru vanzarea prin... - 25 Iulie, 2017
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul... - 25 Iulie, 2017
Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local Covasint a d-nei Jiva... - 25 Iulie, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei DALI si indicatorilor tehnico-economici a proiectului... - 15 Iunie, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia 'Extindere retea apa si... - 12 Mai, 2017
Proiect de hotarare privind implementarea proiectului 'Extindere retea apa si canalizare in loc.... - 12 Mai, 2017
Proiect de hotarare privind detalierea pozitiei nr.2 din inventarul bunurilor din domeniul public al... - 12 Mai, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Covasint pe perioada... - 12 Mai, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea relocarii magistralei de alimentare cu apa - 21 Aprilie, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de refacere, amenajare si modernizare a ”Parcului Eroilor” - 21 Aprilie, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii arondarii pe linie de evidenta a persoanelor a comunei... - 21 Aprilie, 2017
Proiect de hotarare privind declararea de interes public local a bunurilor de pe raza comunei Covasint... - 21 Aprilie, 2017
Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar... - 21 Aprilie, 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul 'Extindere retea de... - 05 Aprilie, 2017

Proces verbal al sedintei de consiliu local


Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 30.08.2017 - 30 August, 2017
Proces verbal al sedintei de indata din data de 10.08.2017 - 10 August, 2017
Proces verbal al sedintei din 31.07.2017 - 31 Iulie, 2017
Proces verbal al sedintei extraordinare din 19.07.2017 - 19 Iulie, 2017
Proces verbal al sedintei din 19.06.2017 - 19 Iunie, 2017
Proces verbal al sedintei din 15.05.2017 - 15 Mai, 2017
Proces verbal al sedintei din 27.04.2017 - 27 Aprilie, 2017
Proces verbal sedinta de indata 06.04.2017 - 06 Aprilie, 2017
Proces verbal sedinta 20.03.2017 - 20 Martie, 2017
Proces verbal sedinta 28.02.2017 - 28 Februarie, 2017
Proces verbal sedinta 30.01.2017 - 30 Ianuarie, 2017
Proces verbal sedinta 05.01.2017 - 05 Ianuarie, 2017

Convocator sedinte Consiliul Local


Convocator sedinta ordinara 30.08.2017 - 25 August, 2017
Convocator sedinta de indata 10.08.2017 - 09 August, 2017
Convocator sedinta ordinara din 31.07.2017 - 27 Iulie, 2017
Convocator sedinta extraordinara 19.07.2017 - 17 Iulie, 2017
Convocator sedinta ordinara 19.06.2017 - 15 Iunie, 2017
Convocator sedinta extraordinara 15.05.2017 - 12 Mai, 2017
Convocator sedinta ordinara 27.04.2017 - 21 Aprilie, 2017
Convocator sedinta de indata 06.04.2017 - 05 Aprilie, 2017
Convocator sedinta ordinara 20.03.2017 - 15 Martie, 2017
Convocator sedinta ordinara 28.02.2017 - 23 Februarie, 2017
Convocator sedinta ordinara 30.01.2017 - 25 Ianuarie, 2017
Convocator sedinta de indata 05.01.2017 - 04 Ianuarie, 2017