Primaria Coşteiu - www.costeiu.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2009

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII DI CADRUL... - 06 Iunie, 2018
privind desemnarea Sef Serviciu Voluntar pentru compartimentul Situatii de Urgenta al Comunei Costeiu - 12 Martie, 2018
prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzărea terenului intravilan din CF nr.... - 12 Martie, 2018
privind casarea anuala a elementelor de activ si pasiv care apartin domeniului public de... - 12 Martie, 2018
privind inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv care apartin domeniului public de... - 12 Martie, 2018
privind Programul anual al achizitiilor publice de lucrari si servicii al Comunei Coşteiu... - 12 Martie, 2018
Privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar al anului 2017, al COMUNEI COSTEIU - 12 Martie, 2018
privind modificarea HCL nr. 6 din 12.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale... - 12 Martie, 2018
privind aprobarea achiztionarii de servicii juridice de consultanta, de asisteta si/sau reprezentare in... - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea Agendei Culturale-Sportive si de Tineret a Comunei Costeiu, pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind trecerea în proprietatea privata a Comunei Coșteiu a imobilului identificat in CF nr.... - 16 Februarie, 2018
privind bugetul local initial al Comunei Coşteiu pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019, 2020... - 16 Februarie, 2018
privind incetarea mandatului doamnei consilier MADARAS Andreea-Iulia și validarea unui nou consilier... - 16 Februarie, 2018
privind propunerea calificativului profesional al secretarului comunei Costeiu pentru perioada... - 09 Ianuarie, 2018
privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a spatiilor și terenurilor proprietate... - 09 Ianuarie, 2018
Privind aprobarea planului de munca pe anul 2018 pentru efectuarea lucrarilor de interes local cu... - 09 Ianuarie, 2018
privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare privind bugetul local pe anul 2017. - 09 Ianuarie, 2018