Primaria Coşteiu - www.costeiu.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2009

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ,... - 27 Septembrie, 2018
HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELIR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 - 27 Septembrie, 2018
HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA NR.3 A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI COȘTEIU PE ANUL 2018 - 27 Septembrie, 2018
HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BUDULAN IOAN VALENTIN - 27 Septembrie, 2018
HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI CUTUREAN FLORIN ILIE - 27 Septembrie, 2018
HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DOMNULUI CONSILIER LOCAL MILICI MARIUS VASILE - 27 Septembrie, 2018
HOTĂRÂRE PRIVIND PROIECTUL INTITULAT ,, MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA... - 15 Iunie, 2018
HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII DI CADRUL... - 06 Iunie, 2018
HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI... - 31 Mai, 2018
HOTĂRÂRE PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE PAJIȘTI CU NR. 3251/19.04.2017 - 31 Mai, 2018
privind desemnarea Sef Serviciu Voluntar pentru compartimentul Situatii de Urgenta al Comunei Costeiu - 12 Martie, 2018
prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzărea terenului intravilan din CF nr.... - 12 Martie, 2018
privind casarea anuala a elementelor de activ si pasiv care apartin domeniului public de... - 12 Martie, 2018
privind inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv care apartin domeniului public de... - 12 Martie, 2018
privind Programul anual al achizitiilor publice de lucrari si servicii al Comunei Coşteiu... - 12 Martie, 2018
Privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar al anului 2017, al COMUNEI COSTEIU - 12 Martie, 2018
privind modificarea HCL nr. 6 din 12.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale... - 12 Martie, 2018
privind aprobarea achiztionarii de servicii juridice de consultanta, de asisteta si/sau reprezentare in... - 16 Februarie, 2018
privind aprobarea Agendei Culturale-Sportive si de Tineret a Comunei Costeiu, pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
privind trecerea în proprietatea privata a Comunei Coșteiu a imobilului identificat in CF nr.... - 16 Februarie, 2018
privind bugetul local initial al Comunei Coşteiu pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019, 2020... - 16 Februarie, 2018
privind incetarea mandatului doamnei consilier MADARAS Andreea-Iulia și validarea unui nou consilier... - 16 Februarie, 2018
privind propunerea calificativului profesional al secretarului comunei Costeiu pentru perioada... - 09 Ianuarie, 2018
privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a spatiilor și terenurilor proprietate... - 09 Ianuarie, 2018
Privind aprobarea planului de munca pe anul 2018 pentru efectuarea lucrarilor de interes local cu... - 09 Ianuarie, 2018
privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare privind bugetul local pe anul 2017. - 09 Ianuarie, 2018