Primaria Coşteiu - www.costeiu.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2012

2012 2009

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind modificarea contractului de arenda nr. 28 din 05.05.2011 incheiat intre Comuna Costeiu si... - 30 August, 2012
privind modificarea contractului de arenda nr. 28 din 05.05.2011 incheiat intre Comuna Costeiu si... - 30 August, 2012
privind modificarea contractului de concesiune nr. 5037 din 01.11.2010 incheiat intre Comuna Costeiu-... - 30 August, 2012
privind modificarea contractului de concesiune nr. 5037 din 01.11.2010 incheiat intre Comuna Costeiu-... - 30 August, 2012
privind incheierea unui contract de inchiriere dl-lui. Balog Ludovic si sotia Balog Catalina, sat... - 30 August, 2012
Privind aprobarea Organigramei si a StatuluI de functii din cadrul Primariei comunei Costeiu Consiliul... - 30 August, 2012
privind rectificarea bugetului local al Comunei Coşteiu pe anul 2012 - 30 August, 2012
privind rectificarea bugetului local al Comunei Coşteiu pe anul 2012 - 02 August, 2012
privind desemnarea reprezentantului in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a... - 26 Iulie, 2012
privind stabilirea indemnizatiei lunare de sedinta pentru consilierii locali - 26 Iulie, 2012
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Costeiu - 26 Iulie, 2012
privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Costeiu - 26 Iulie, 2012
privind alegerea viceprimarului - 28 Iunie, 2012
privind alegerea preşedintelui de şedinţă - 28 Iunie, 2012
privind declararea constituirii Consiliului local Costeiu - 28 Iunie, 2012
privind validarea alegerii consilierilor locali - 28 Iunie, 2012
privind alegerea comisiei de validare - 28 Iunie, 2012
privind acordarea de fonduri pentru reabilitarea Parohiei Ortodoxe Salha (Camin cultural Salha) - 01 Iunie, 2012
privind rectificarea bugetului local al Comunei Coşteiu pe anul 2012 - 01 Iunie, 2012
privind propunerea calificativului profesional al secretarului comunei Costeiu pentru perioada... - 22 Mai, 2012
privind concesionarea unui teren, fara licitatie publica familiei Bontea Marius si Bontea Cosmina... - 22 Mai, 2012
privind propunerea calificativului profesional al secretarului comunei pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011 - 22 Mai, 2012
privind rectificarea bugetului local al Comunei Coşteiu pe anul 2012 - 15 Mai, 2012
privind inscrierea in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand... - 27 Aprilie, 2012
Privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local a domnului Lelescu Constantin - 27 Aprilie, 2012
Privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local a domnului Boitos Dan Victor - 27 Aprilie, 2012
privind aprobarea noilor denumiri a unitatilor de invatamant din comuna Costeiu - 22 Martie, 2012
Insusirea de catre Consiliul Local al Comunei Costeiu a Declaratiei de Eligibilitate, prevazuta in Anexa... - 22 Martie, 2012
privind scaderea sumelor datorate Primariei Comunei Costeiu de catre S.C. E-Rom Holztechnik S.R.L.... - 22 Martie, 2012
Privind modificarea unor impozite şi taxe locale pentru anul 2012 - 22 Martie, 2012
Privind aprobarea Organigramei si a StatuluI de functii din cadrul Primariei comunei Costeiu Consiliul... - 22 Martie, 2012
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al... - 22 Martie, 2012
privind acordarea de fonduri pentru reabilitarea Parohiei Romane Unite cu Roma Greco-Catolica... - 22 Martie, 2012
privind stabilirea chiriei lunare detinute de Borchescu Constantin, sat Hezeris - 22 Martie, 2012
privind casarea anuala a elementelor de activ si pasiv care apartin domeniului public de interes... - 22 Martie, 2012
privind indemnizatia acordata Parohiei Romane Unite cu Roma Greco-Catolica Paru - 22 Martie, 2012
privind indemnizatia acordata Parohiei Ortodoxe Romane Paru - 22 Martie, 2012
privind indemnizatia acordata Parohiei Ortodoxe Romane Costeiu - 22 Martie, 2012
privind inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv care apartin domeniului public de... - 22 Martie, 2012
Privind aprobarea inchiderea contului de executie bugetar al anului 2011, al COMUNEI COSTEIU - 22 Martie, 2012
privind programul anual al achizitiilor publice de lucrari si servicii al Comunei Coşteiu pe anul... - 22 Martie, 2012
privind rectificarea bugetului local al Comunei Coşteiu pe anul 2012 - 22 Martie, 2012
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Costeiu în Adunarea... - 16 Februarie, 2012
Privind modificarea unor impozite şi taxe locale pentru anul 2012 - 16 Februarie, 2012
privind bugetului local al Comunei Coşteiu pe anul 2012 - 16 Februarie, 2012
privind stabilirea unor taxe speciale - 26 Ianuarie, 2012
Privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare, care se iau in considerare in anul... - 26 Ianuarie, 2012
Privind aprobarea planului de munca pe anul 2012 pentru efectuarea lucrarilor de interes local cu... - 26 Ianuarie, 2012
Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere teren cu nr. 220/18.01.2000 incheiat... - 26 Ianuarie, 2012
privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare privind bugetl local pe naul 2011. - 26 Ianuarie, 2012