Primaria Coşteiu - www.costeiu.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2009

2009

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru perioada sept - dec 2009 - 11 Decembrie, 2009
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Costeiu pe anul 2009 - 11 Decembrie, 2009
Hotărâre privind aprobarea radierii din CF 71 a loc. Costeiu Mic de sub nr. Top 117/1 a Uniunii... - 11 Decembrie, 2009
Hotărâre privind stabilirea contravenţiilor in domeniul bunei gospodăriri a... - 11 Decembrie, 2009
Hotărâre privind delegarea serviciului de salubrizare către Firma SC Retim Ecologic Service SA,... - 11 Decembrie, 2009
Hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului înscris in Cf 190 nr. Top 193/b/3/4/1 din domeniul... - 24 Noiembrie, 2009
Hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului integrat ,, Modernizarea străzilor... - 24 Noiembrie, 2009
Hotărâre privind angajarea in funcţia de asistent personal al d-lui Trahimov Petru, cu... - 05 Noiembrie, 2009
Hotărâre privind angajarea in funcţia de asistent personal al d-lui Pantea Cornel cu domiciliul... - 05 Noiembrie, 2009
Hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeţei de 1517 mp, teren intravilan, înscris in CF... - 05 Noiembrie, 2009
Hotărâre privind atestarea domeniului privat al comunei Costeiu - 05 Noiembrie, 2009
Hotărâre privind stabilirea taxei de concesiune si închiriere teren pe anul 2009 - 05 Noiembrie, 2009
Hotărâre privind taxele si impozitele pe anul 2010 - 05 Noiembrie, 2009
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al com. Costeiu pe anul 2009 - 05 Noiembrie, 2009
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al com. Costeiu pe anul 2009 - 05 Octombrie, 2009
Hotărâre privind angajarea d-nei Iacob Floare Marioara, ca asistent personal pe seama fiului bolnav... - 24 Septembrie, 2009
Hotărâre privind aderarea comunei Costeiu la Asociaţia Comunelor din România - 24 Septembrie, 2009
Hotărâre privind asocierea comunei Costeiu, cu Judeţul Timiş si unităţile... - 24 Septembrie, 2009
Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a locuinţei din Ţipari... - 31 August, 2009
Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a locuinţei din Ţipari... - 31 August, 2009
Hotărâre privind transformarea postului de dactilograf, personal contractant în cadrul... - 31 August, 2009
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al com. Costeiu pe anul 2009 - 31 August, 2009
Hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Costeiu - 30 Iulie, 2009
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al com. Costeiu pe anul 2009 - 30 Iulie, 2009
Hotărâre privind aprobarea modernizării străzilor din comuna Costeiu - 08 Iulie, 2009
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al com. Costeiu pe anul 2009 - 08 Iulie, 2009
Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului publice... - 08 Iulie, 2009
Hotărâre privind aprobarea parteneriatului intre Consiliul local al com. Costeiu si Asociaţia... - 08 Iulie, 2009
Hotărâre privind aprobarea proiectului: Înfiinţarea parcului: Parc de agrement al loc. Costeiu - 08 Iulie, 2009
Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Actul Constitutiv si al Actului Adiţional... - 08 Iulie, 2009
Hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitara Apa - canal Timiş sa... - 08 Iulie, 2009
Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si... - 08 Iulie, 2009
Hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de salubritate al com. Costeiu, aprobarea... - 30 Iunie, 2009
Hotărâre privind constituirea Comisiei de disciplina pentru funcţionarii publici din cadrul... - 30 Iunie, 2009
Hotărâre privind aprobarea mutării sediului Grădiniţei nr. 1 cu program normal din... - 30 Iunie, 2009
Hotărâre privind aprobarea înfiinţării serviciului social - 30 Iunie, 2009
Hotărâre privind aprobarea parteneriatului intre Primăria com. Costeiu si Biserica Ortodoxa... - 30 Iunie, 2009
Hotărâre privind stabilirea unor taxe pentru închirierea Căminelor Culturale - 25 Mai, 2009
Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al comunei... - 25 Mai, 2009
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al com. Costeiu pe anul 2009 - 25 Mai, 2009
Hotărâre privind aprobarea înfiinţării serviciului social after school - 05 Mai, 2009
Hotărâre privind stabilirea contravenţiilor in cazul animalelor prinse la păşunat in... - 05 Mai, 2009
Hotărâre privind stabilirea contravenţiilor in domeniul bunei gospodăriri a... - 05 Mai, 2009
Hotărâre privind anularea taxei de păşune pe anul 2009 - 05 Mai, 2009
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al com. Costeiu pe anul 2009 - 30 Aprilie, 2009
Hotărâre privind închiderea gropilor de gunoi - 29 Aprilie, 2009
Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a locuinţei sociale din satul... - 29 Aprilie, 2009
Hotărâre privind angajarea cu contract de munca pe perioada nedeterminata in funcţia de... - 29 Aprilie, 2009
Hotărâre privind angajarea cu contract de munca pe perioada nedeterminata in funcţia de... - 29 Aprilie, 2009
Hotărâre privind aprobarea anularii atribuirii in folosinţa fără plata a... - 29 Aprilie, 2009
Hotărâre privind concesionarea unui teren, fără licitaţie publica familiei Vlaiconi... - 31 Martie, 2009
Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul comunei Costeiu, Bisericii Ortodoxe... - 31 Martie, 2009
Hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2009 - 31 Martie, 2009
Hotărâre privind aprobarea revocării HCL nr. 12/ 29.09.2008 privind diminuarea suprafeţei... - 23 Martie, 2009
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului propriu de... - 23 Martie, 2009
Hotărâre privind stabilirea nivelului veniturilor potenţiale ce se pot obţine din... - 23 Martie, 2009
Hotărâre privind aprobarea raportului primarului privind starea economica, sociala si de mediu a... - 23 Martie, 2009
Hotărâre privind aprobarea completării art. 3 din HCL 1 / 12.01.2009 privind aprobarea... - 23 Martie, 2009
Hotărâre privind angajarea cu contract de munca pe perioada nedeterminata in funcţia de... - 23 Martie, 2009
Hotărâre privind aprobarea schimbării descrierii imobilului înscris in CF 165 sub nr. Top 28 - 23 Martie, 2009
Hotărâre privind prevederea in bugetul local pe anul 2009 de sume necesare pentru acordarea... - 27 Februarie, 2009
Hotărâre privind aprobarea stabilirii unor taxe locale pentru închirierea căminelor culturale - 27 Februarie, 2009
Hotărâre privind aprobarea montării unui sistem de alarmă si camere video la Primăria... - 27 Februarie, 2009
Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional al contractului de concesiune 2129/17.10.2001 a... - 27 Februarie, 2009
Hotărâre privind aprobarea modificării si completării Regulamentului de ordine interioara... - 27 Februarie, 2009
Hotărâre privind aprobare prelungirii contractului de comodat pentru spaţiul unde... - 27 Februarie, 2009
Hotărâre privind aprobarea rapoartelor de activitate pe anul 2008 ale consilierilor locali si... - 27 Februarie, 2009
Hotărâre privind angajarea cu contract de munca pe perioada nedeterminata in funcţia de... - 30 Ianuarie, 2009
Hotărâre privind angajarea cu contract de munca pe perioada nedeterminata in funcţia de... - 30 Ianuarie, 2009
Hotărâre privind aprobarea mutării sediului administrativ al comunei Costeiu din clădirea... - 30 Ianuarie, 2009
Hotărâre privind prelungirea contractului de comodat pentru spaţiul unde funcţionează... - 30 Ianuarie, 2009
Hotărâre privind scoaterea la licitaţie a unui teren intravilan 1170 mp in vederea concesionarii - 30 Ianuarie, 2009
Hotărâre privind implementarea si cofinanţarea proiectului cu titlul "Tehnologia... - 12 Ianuarie, 2009