Primaria Coşteiu - www.costeiu.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Consiliul local

Componenta Consiliului Local

Consilier

BUDULAN IOAN VALENTIN

Consilier

CSILLAG PAL GHEORGHE

Consilier

CUTUREAN FLORIN ILIE

Consilier

BABA IOAN-DANIEL

Consilier

BLAJOVAN IONEL

Consilier

BOITOS DAN-VICTOR

Consilier

BUCUR IOAN-ADRIAN

Consilier

CIRESAN VIOREL-IOAN

Consilier

JURJONI OANA-STANCUTA

Consilier

LELESCU CONSTANTIN

Consilier

MARTON BENJAMIN

Consilier

PODEAN MARINICA-DORINEL

Consilier

STANIMIRESCU SORIN-PETRU

DISPOZITII CONVOCARE SEDINTA CONSILIUL LOCAL

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ N DATA DE 29.11.2018
DISPOZIȚIA NR. 140 DIN 07.09.2018
DISPOZIȚIA NR. 142 DIN 19.09.2018
DISPOZIȚIA NR.137 DIN 24.08.2018
DISPOZIȚIE NR.59 DIN 06.03.2018
Dispozitiia nr. 31 din 12.02.2018
PROCES VERBAL DE AFIȘARE
RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER LOCAL
RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER LOCAL

PROCES VERBAL DE AFIȘARE

PROCES VERBAL DE AFIȘARE

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA DIN 12.03.2018

RAPORT ACTIVITATE CONSILIERI LOCALI

BABA IOAN DANUȚ
BLAJOVAN IONEL
BOITOS DAN VICTOR
BUCUR IOAN
CIRESAN IOAN
CSILAG PAL GHEORGHE
JURJONI OANA-STANCUTA
LELESCU CONSTANTIN
MARGAN GABRIEL
PODEN MARINICA
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICO- FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 AL COMISIEI PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, APĂRAREA ORDINEI PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂȚENILOR, JYRIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI DE VALIDARE
STANIMIRESCU SORIN-PETRU
VICEPRIMAR MARTON BENJAMIN