Primaria Chibed - www.kibed.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Culte

« Inapoi

 

   Până în secolul al XVI-lea locuitorii localităţii Chibed erau romano-catolici. Începând din secolul al XVI-lea cea mai mare parte a locuitorilor în timpul reformei a devenit reformaţi. Urmărind obiceiul din aceea perioadă şi deveniţi majoritari cu forţa au luat biserica de la romano-catolici.
    Romano-catolicii deveniţi minoritari şi pierzând biserica au ţinut slujbele în case particulare. Cei care şi-au păstrat religia romano-catolică cu timpul au devenit şi ei reformaţi, localitatea devenind în acest fel majoritar reformată.
    Prima biserică în satul Chibed a fost construită din piatră, de către enoriaşii catolici în anul 1552.In anul 1640 biserica a fost renovată ocazie cu care a fost construit turnul bisericii, de data acesta de către enoriaşii reformaţi care au preluat biserica catolică, deoarece marea majoritate a enoriaşilor catolici din satul Chibed au fost convertiţi la religia reformată. In anul 1709 biserica a fost arsă din temelii însă în timp de 2 ani a fost reconstruită în aceleaşi loc. Biserica a mai fost renovată în anii 1781-1782 ocazie cu care i s-a mai adăugat o aripă clădiri vechi. In anul l826 biserica reformată a mai fost renovată încă o dată ocazie cu care a căpătat forma actuală. In anul 1847 a fost construit orga bisericii reformate din Chibed de către renumitul meşter Bodor Peter, orgă care este în funcţiune si în zilele noastre.
    In satul Chibed mai există o biserică care aparţine enoriaşilor baptişti. Biserica baptistă a fost construită în anul 1930 de către enoriaşii baptişti. După al doilea război mondial enoriaşii baptişti au plecat din sat, biserica a fost preluată de către enoriaşii adventişti până în anul 2000 ,an în care în sat a venit un preot baptist care a reorganizat slujbele. In prezent în biserica baptistă sunt ţinute slujbe atât de către enoriaşii baptişti cât si de enoriaşii adventişti În viaţa locuitorilor din Chibed sunetul clopotelor a avut un rol important. A fost întotdeauna un semnal şi s-a putut auzii din distanţe mari. Nu a semnalat numai chemarea credincioşilor în biserică, ci în multe cazuri familiile şi-au organizat munca zilnică după sunetul clopotelor.
    Când au început să sune clopotele, care anunţau amiaza zilei, femeile au dus la câmp cu mâncarea de prânz pentru ceilalţi membrii ai familiei care lucrau pământurile.
    Animalele au fost hrănite în după amiaza zilei odată cu începerea tragerii clopotelor, ce semnalau chemarea credincioşilor reformaţi, la biserică, la slujba religioasă de după amiază. Primele secunde ale anului nou au fost semnalate tot de sunetul clopotelor. Anunţarea decesului unui credincios a fost semnalat tot cu sunetul clopotelor.
    Dacă decedatul a fost un bărbat tragerea clopotelor a fost începută cu clopotul cel mare care a fost oprit pentru câteva momente, moment după care a fost tras iarăşi, iar dacă decedatul a fost femeie tragerea clopotelor a fost începută cu clopotul mai mic care are un ton mai înalt.
    Din datele pe care le avem de la Parohia Reformată din Chibed dinamica credincioşilor reformaţi din 10 în 10 ani a evoluat după cum urmează:


    Din aceste date se poate constata că până în anul 1940 a avut loc o uşoară creştere a credincioşilor reformaţi, iar după anul 1940 se constată o descreştere a credincioşilor. Modificări survin după anul 1992 când se constată o creştere semnificativă a credincioşilor, dar acest fapt se realizează nu pe un spor natural, ci prin convertirea unor persoane de etnie rromă într-un număr relativ mare ei ne având nici o religie devin reformaţi.
    În afară de reformaţi în localitate sunt şi persoane din alte confesiuni într-un număr foarte mic, dintre care cel mai mare număr o au romano-catolicii şi adventiştii de ziua a şaptea. Numărul romano-catolicilor este de 38, în timp ce numărul adventiştilor de ziua a şaptea este de 41 persoane.
    Ortodocşii, unitarieni şi baptişti sunt în număr foarte mic, numărul lor nu depăşeşte valoarea de 30.de persoane în total.
    Romano-catolicii ne având biserică slujbele se ţin în fiecare duminică într-o casă amenajată pentru acest scop. Adventiştii şi baptiştii ţin slujbele în biserica batistă din Chibed.
    Celelalte confesiuni nu au nici un fel de lăcaş de cult.
    Tot din datele pe care le avem de la Parohia Reformată din Chibed ştim că în anul 1858 Biserica Reformată din Chibed avea un preot, un învăţător-cantor, care se ocupa de educarea fetelor, şi a băieţilor din sat.
    Astăzi biserica reformată din Chibed are trei angajaţi, un preot, un cantor şi un clopotar.

Numărul credincioşilor alţii decât cei reformaţi din anul 1895 a fost următorul:

romano-catolici38
adventişti de ziua a şaptea 41
baptişti18
unitarieni6
ortodocşi6
evrei2

În anul 1910, după recensământul efectuat în acel an, numărul credincioşilor a evoluat după cum urmează: (după cartea apărută în 1912 la Budapeste având ca titlu Date despre recensământul din 1912)

romano-catolici 51
luterani1
unitarian4
evrei7

În anul 2002 numărul credincioşilor din localitate era următorul:

reformaţi1516
romano-catolici 38
baptişti18
adventiste41
unitarian6