Primaria Chibed - www.kibed.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Aşezarea geografică şi limite

Chibed

Localitatea Chibed este o aşezare de mărime mijlocie situată pe rama estică a Depresiunii Transilvaniei în zona Subcarpaţilor Târnavei Mici (I. Şoneriu, I. Mac, 1973), într-un bazinet depresionar - Ghindari, la o altitudine de 376 m.
     Străjuit în est de Dealurile Şiclodului (1025 m) iar la nord-est de Dealurile Becheciului (1079 m) bazinetul depresionar este drenat de Târnava Mică , în valea căreia s-a dezvoltat spaţial aşezarea.
     Morfologia de ansamblu evidenţiază caracterul depresionar al regiunii iar prezenţa teraselor de pe dreapta Târnavei Mici au facilitat dezvoltarea spaţială şi în timp a aşezării Chibed.
     Privit în ansamblu, acest bazinet depresionar cu extensie spre nord-est şi sud-vest îi imprimă şi un caracter de “uluc depresionar” facilitând legătura între depresiunile Sovata şi Sângeorgiu de Pădure. Urmare a acestui fapt prin localitatea Chibed trece drumul naţional 13A , ce leagă oraşul Sângeorgiu de Pădure cu oraşul Sovata, iar mai apoi cu Praid, Odorheiul Secuiesc şi care face legătura de la Bălăuşeri cu drumul european E15 spre nord-vest cu Târgu Mureş iar spre sud cu Sighişoara. Prin localitate trece de asemenea şi cea mai importantă cale ferată pe valea Târnavei Mici ce asigură legătura aşezării Chibed cu Praid, Târnăveni şi Blaj.
     Prin poziţia sa geografică în estul judeţului Mureş localitatea este situată la 50 km de reşedinţa judeţului, Municipiul Târgu Mureş şi la o distanţă de 10 km de renumita staţiune turistică Sovata.
     Aşezarea are o suprafaţă de 380 km2, din care spaţiul intravilan ocupă l67 ha, restul reprezentând terenuri arabile, păşuni, fâneţe, livezi, vii, păduri şi alte terenuri.
     În cadrul judeţului Mureş, centru comunal este satul Ghindari, de care aparţine satul Chibed din anul 1968.
     Limitele hotarului satului Chibed sunt; pârâul Kovespatak(Pârâul pietros), culmea Cotroşului,cu hotarul satului Sărăţeni, culmea Likat, Kotran, Kisbuk, Olikat şi Keverek cu hotarul satului Măgherani,culmea Bekeszege cu hotarul satului Abud,Pârâul Ecsenye, şi culmea Lokoshatja, Piodaşoldala,Buzgo, Nagyaszofeje, cu hotarul satului Ghindari, culmea Alsoolvesbuke cu hotarul satului Solocma precum şi culmea Gertyanosfeje, Kozberc, Imrefi,Koveshago, Felşoolvesbuke, Kotroşomlas cu hotarul satului Şiclod.