Program cu publicul

CONDUCERE
PRIMAR Luni-Vineri - 08.30 -16.30
VICEPRIMAR Luni-Vineri - 08-16.30
SECRETAR Vineri - 08.30 -14.30
SECRETAR Luni - Joi - 08.30 -16.30
AGRICOL, REGISTRATURA
INSPECTOR ASISTENT Luni-Vineri - 08-16.30
ASISTENTA SOCIALA, RELATII PUBLICE
INSPECTOR ASISTENT Luni-Vineri - 08-15
CULTURA, TINERET SI SPORT, BIBLIOTECA COMUNAL
INSPECTOR II Luni-Vineri - 08.30-16.30