Primaria Cetariu - www.cetariu.ro

Judetul Bihor


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


impozite si taxe locale - 11 Decembrie, 2018
Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei... - 11 Decembrie, 2018
privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a proiectului “REALIZAREA UNEI CENTRALE DE PRODUCTIE... - 11 Decembrie, 2018
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014 de la Fondul... - 11 Decembrie, 2018
rectificarea bugetului local - 11 Decembrie, 2018
privind aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare... - 16 Noiembrie, 2018
privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI... - 16 Noiembrie, 2018
ordinea de zi - 16 Noiembrie, 2018
procesul verbal al ședinței anterioare - 16 Noiembrie, 2018
alegerea președintelui de ședință - 16 Noiembrie, 2018
Planul local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole - 26 Octombrie, 2018
aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 7289 mp... - 26 Octombrie, 2018
Implementarea unui proiect în cadrul Programului Interreg V-A România - Ungaria 2014-2020 - 26 Octombrie, 2018
ordinea de zi - 26 Octombrie, 2018
procesul verbal al ședinței anterioare - 26 Octombrie, 2018
Privind aprobarea valoarii de investiţie a proiectului „DOTARE CU UTILAJE A COMUNEI CETARIU,... - 27 Septembrie, 2018
constituire de cadastral - 27 Septembrie, 2018
rectificarea bugetului local - 27 Septembrie, 2018
ordinea de zi - 27 Septembrie, 2018
procesul verbal al ședinței anterioare - 27 Septembrie, 2018
alegerea presedintelui de sedinta - 31 Iulie, 2018
privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA - 31 Iulie, 2018
rectificarea bugetului - 31 Iulie, 2018
procesul verbal al sedintei anterioare - 31 Iulie, 2018
ordinea de zi - 31 Iulie, 2018
privind trecerea în proprietatea privată a Comunei Cetariu și punerea la dispoziția... - 31 Mai, 2018
Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în cursul anului 2018 din... - 31 Mai, 2018
privind înscrierea dreptului de proprietate în carte funciară a Comunei Cetariu și atribuirea... - 31 Mai, 2018
privind înscrierea dreptului de proprietate în carte funciară a Comunei Cetariu și atribuirea... - 31 Mai, 2018
însușirea Acordului de cooperare - 22 Martie, 2018
planul de asigurare a resurselor umane , materiale și financiare - 22 Martie, 2018
aprobare contribuție A. Co.R. - 22 Martie, 2018
aderarea comunei Cetariu la Asociația Comunelor din România - 22 Martie, 2018
rețea școlară - 22 Martie, 2018
planul de analiză și acoperire a riscului - 22 Martie, 2018
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014 de la Fondul... - 22 Martie, 2018
alegerea președintelui de ședință - 22 Martie, 2018
procesul verbal al ședinței anterioare - 22 Martie, 2018
ordinea de zi - 22 Martie, 2018
Privind propunerea trecerii drumului DC 32 Botean (Cetariu-Şuşturogiu) din categoria de drum... - 21 Februarie, 2018
Privind intrarea in actionariatul S.C. COMPANIA REOSAL S.A., a comunelor Cherechiu, Saniob si Diosig si... - 21 Februarie, 2018
buget din venituri proprii și subvenții din bugetul local - 21 Februarie, 2018
bugetul local - 21 Februarie, 2018
procesul verbal al ședinței anterioare - 21 Februarie, 2018
ordinea de zi - 21 Februarie, 2018