Primaria Cetariu - www.cetariu.ro

Judetul Bihor


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


impozite și taxe locale - 05 Decembrie, 2017
rectificarea bugetului local - 05 Decembrie, 2017
procesul verbal al ședinței anterioare - 05 Decembrie, 2017
ordinea de zi - 05 Decembrie, 2017
privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondulul de Întretinere, Inlocuire si Dezvoltare pentru... - 14 Noiembrie, 2017
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014 de la Fondul... - 14 Noiembrie, 2017
privind implementarea proiectului „Dotarea cu utilaje a comunei Cetariu, județul Bihor” - 14 Noiembrie, 2017
alegerea președintelui de ședință - 14 Noiembrie, 2017
Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare - 14 Noiembrie, 2017
ordinea de zi - 14 Noiembrie, 2017
Privind depunerea proiectului 'Program Joint program for youth cross – border cooperation' - 28 Septembrie, 2017
Privind depunerea proiectului 'Let's celebrate our traditions together' - 28 Septembrie, 2017
ordinea de zi - 28 Septembrie, 2017
privind aprobarea forării unei fântâni în localitatea Cetariu din Comuna Cetariu - 05 Septembrie, 2017
Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ”ÎNFIINȚARE CENTRU... - 05 Septembrie, 2017
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014 de la Fondul... - 05 Septembrie, 2017
procesul verbal al ședinței anterioare - 05 Septembrie, 2017
ordinea de zi - 05 Septembrie, 2017
Privind aprobarea Statului de funcţii , Statului de personal și Organigramei - 04 Iulie, 2017
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al... - 04 Iulie, 2017
privind aprobarea angajării asistenţilor personali pentru persoane cu grad handicap grav din... - 04 Iulie, 2017
privind aprobarea achiziționării a două pompe pentru sistemul de alimentare cu apă a... - 04 Iulie, 2017
Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în cursul anului 2017 din... - 04 Iulie, 2017
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă - 04 Iulie, 2017
procesul verbal al ședinței anterioare - 04 Iulie, 2017
ordinea de zi - 04 Iulie, 2017
privind modificarea domeniului public - 29 Mai, 2017
privind aderarea Comunei Borş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Biharia –... - 29 Mai, 2017
Privind aprobarea contului de închiderea exerciţiului bugetar pe anul 2016 - 29 Mai, 2017
privind aprobrea executării lucrării “ Alimentare cu energie electrică Stație de... - 29 Mai, 2017
privind înscrierea dreptului de proprietate în carte funciară a Comunei Cetariu și atribuirea... - 29 Mai, 2017
Privind aprobarea reactualizării Planului Urbanistic General al comunei Cetariu și... - 29 Mai, 2017
privind aprobrea executării lucrării “ Decolmatarea cursului de apă în livada mare în... - 29 Mai, 2017
rectificarea bugetului local - 29 Mai, 2017
procesul verbal al ședinței anterioare - 29 Mai, 2017
ordinea de zi - 29 Mai, 2017
ordinea de zi - 30 Martie, 2017
aprobrea executării lucrărilor pe domeniul public aferent lucrării “ Injecție de... - 30 Martie, 2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la proiectul „ Modernizare străzi în comuna... - 30 Martie, 2017
Privind aprobarea devizului general reactualizat și a indicatorilor tehnico economici după... - 30 Martie, 2017
aprobarea bugetului din venituri proprii - 30 Martie, 2017
Aprobarea bugetului - 30 Martie, 2017
procesul verbal al ședinței anterioare - 30 Martie, 2017
Privind acordarea unor burse de merit școlare elevilor din Școala Gimnazială Benedek Elek... - 12 Ianuarie, 2017
rețea școlară - 12 Ianuarie, 2017
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privata... - 12 Ianuarie, 2017
impozite și taxe locale - 12 Ianuarie, 2017
stat de funcții - 12 Ianuarie, 2017
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014 de la Fondul... - 12 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea PUZ pentru introducere teren în intravilan pentru construire locuinţă... - 12 Ianuarie, 2017
alegerea președintelui de ședință - 12 Ianuarie, 2017
procesul verbal al ședinței anterioare - 12 Ianuarie, 2017
ordinea de zi - 12 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea ajustarii incepand cu data de 01.01.2017 a tarifelor la serviciile de salubrizare... - 10 Ianuarie, 2017