Primaria Cetariu - www.cetariu.ro

Judetul Bihor


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2018

2018 2017 2016

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


rectificarea bugetului local - 05 Decembrie, 2018
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 - 04 Decembrie, 2018
Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei... - 04 Decembrie, 2018
Privind însușirea modificării domeniului public al UAT Cetariu și aprobarea raportului de... - 04 Decembrie, 2018
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014 de la Fondul... - 28 Noiembrie, 2018
privind aprobarea aprobarea depunerii cererii de finantare si a proiectului “REALIZAREA UNEI CENTRALE DE... - 28 Noiembrie, 2018
privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI... - 13 Noiembrie, 2018
Planul local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole - 23 Octombrie, 2018
pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de... - 23 Octombrie, 2018
privind implementarea unui proiect în cadrul Programului Interreg V-A România - Ungaria 2014-2020 - 23 Octombrie, 2018
Privind aprobarea valoarii de investiţie a proiectului „DOTARE CU UTILAJE A COMUNEI CETARIU,... - 26 Septembrie, 2018
rectificarea bugetului local - 21 Septembrie, 2018
privind înscrierea dreptului de proprietate în carte funciară a Comunei Cetariu și atribuirea... - 20 Septembrie, 2018
rectificarea bugetului local - 25 Iulie, 2018
privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA - 24 Iulie, 2018
privind organizarea si sărbătorirea Zilei comunei Cetariu , Județul Bihor - 24 Iulie, 2018
PPrivind achitarea valorii finantate de Fondul pentru Mediu la ultima cerere de tragere, achitarea... - 24 Iulie, 2018
privind trecerea în proprietatea privată a Comunei Cetariu și punerea la dispoziția... - 25 Aprilie, 2018
privind înscrierea dreptului de proprietate în carte funciară a Comunei Cetariu și atribuirea... - 25 Aprilie, 2018
privind înscrierea dreptului de proprietate în carte funciară a Comunei Cetariu și atribuirea... - 25 Aprilie, 2018
privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare... - 20 Martie, 2018
Privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor din Comuna Cetariu - 15 Martie, 2018
privind aprobarea contribuţiei Comunei Cetariu pentru funcţionarea compartimentului de audit... - 15 Martie, 2018
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014 de la Fondul... - 06 Martie, 2018
Privind propunerea trecerii drumului DC 32 Botean (Cetariu-Şuşturogiu) din categoria de drum... - 16 Februarie, 2018
buget din venituri proprii și subvenții din bugetul local - 16 Februarie, 2018
bugetul local - 16 Februarie, 2018
Privind aprobarea suprafeței de pajiște permanentă al Unității Administrativ... - 01 Februarie, 2018
Privind intrarea in actionariatul S.C. COMPANIA REOSAL S.A., a comunelor Cherechiu, Saniob si Diosig si... - 08 Ianuarie, 2018
rețea școlară - 03 Ianuarie, 2018

Proces verbal al sedintei de consiliu local


PV - 26 Octombrie, 2018
PV - 27 Septembrie, 2018
PV - 31 Iulie, 2018
PV - 31 Mai, 2018
PV - 22 Martie, 2018
pv - 21 Februarie, 2018