Primaria Cetariu - www.cetariu.ro

Judetul Bihor


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2017

2017 2016

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


închiderea exercițiului bugetar pe anul 2016 - 26 Mai, 2017
privind aderarea Comunei Borş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Biharia –... - 22 Mai, 2017
privind aprobrea executării lucrării “ Alimentare cu energie electrică Stație de... - 22 Mai, 2017
privind aprobrea executării lucrării “ Decolmatarea cursului de apă în livada mare în... - 22 Mai, 2017
reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Cetariu și contractarea serviciilor pentru... - 22 Mai, 2017
constituire de cadastral - 22 Mai, 2017
rectificarea bugetului local - 22 Mai, 2017
bugetul din venituri proprii și subvenții din bugetul local - 23 Martie, 2017
Aprobarea bugetului - 23 Martie, 2017
modernizare strazi - 23 Martie, 2017
privind aprobrea executării lucrărilor pe domeniul public aferent lucrării “ Injecție... - 20 Februarie, 2017
Privind aprobarea devizului general reactualizat și a indicatorilor tehnico economici după... - 20 Februarie, 2017
Privind aprobarea ajustarii incepand cu data de 01.01.2017 a tarifelor la serviciile de salubrizare... - 12 Ianuarie, 2017
Privind acordarea unor burse de merit școlare elevilor din Școala Gimnazială Benedek Elek... - 10 Ianuarie, 2017
stat de funcții - 10 Ianuarie, 2017
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014 de la Fondul... - 10 Ianuarie, 2017
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privata... - 05 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea PUZ pentru introducere teren în intravilan pentru construire locuinţă... - 05 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea reţelei Unităţilor de învăţămănt care va... - 05 Ianuarie, 2017
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017 - 05 Ianuarie, 2017

Proces verbal al sedintei de consiliu local


pv - 29 Mai, 2017
PV - 30 Martie, 2017
PV - 12 Ianuarie, 2017