Primaria Cetariu - www.cetariu.ro

Judetul Bihor


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2017

2017 2016

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


impozite și taxe locale - 29 Noiembrie, 2017
rectificarea bugetului local - 29 Noiembrie, 2017
privind implementarea proiectului „Dotarea cu utilaje a comunei Cetariu, județul Bihor” - 07 Noiembrie, 2017
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014 de la Fondul... - 07 Noiembrie, 2017
privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondulul de Întretinere, Inlocuire si Dezvoltare pentru... - 25 Octombrie, 2017
Let's celebrate our traditions together - 25 Septembrie, 2017
Program Joint program for youth cross – border cooperation - 25 Septembrie, 2017
Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ”INFIINTARE CENTRU AFTER... - 22 August, 2017
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014 de la Fondul... - 22 August, 2017
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al... - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea angajării asistenţilor personali pentru persoane cu grad handicap grav din... - 27 Iunie, 2017
privind aprobarea achiziționării a două pompe pentru sistemul de alimentare cu apă a... - 27 Iunie, 2017
Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în cursul anului 2017 din... - 27 Iunie, 2017
închiderea exercițiului bugetar pe anul 2016 - 26 Mai, 2017
privind aderarea Comunei Borş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Biharia –... - 22 Mai, 2017
privind aprobrea executării lucrării “ Alimentare cu energie electrică Stație de... - 22 Mai, 2017
privind aprobrea executării lucrării “ Decolmatarea cursului de apă în livada mare în... - 22 Mai, 2017
reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Cetariu și contractarea serviciilor pentru... - 22 Mai, 2017
constituire de cadastral - 22 Mai, 2017
rectificarea bugetului local - 22 Mai, 2017
bugetul din venituri proprii și subvenții din bugetul local - 23 Martie, 2017
Aprobarea bugetului - 23 Martie, 2017
modernizare strazi - 23 Martie, 2017
privind aprobrea executării lucrărilor pe domeniul public aferent lucrării “ Injecție... - 20 Februarie, 2017
Privind aprobarea devizului general reactualizat și a indicatorilor tehnico economici după... - 20 Februarie, 2017
Privind aprobarea ajustarii incepand cu data de 01.01.2017 a tarifelor la serviciile de salubrizare... - 12 Ianuarie, 2017
Privind acordarea unor burse de merit școlare elevilor din Școala Gimnazială Benedek Elek... - 10 Ianuarie, 2017
stat de funcții - 10 Ianuarie, 2017
privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014 de la Fondul... - 10 Ianuarie, 2017
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privata... - 05 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea PUZ pentru introducere teren în intravilan pentru construire locuinţă... - 05 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea reţelei Unităţilor de învăţămănt care va... - 05 Ianuarie, 2017
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017 - 05 Ianuarie, 2017

Proces verbal al sedintei de consiliu local


PV - 14 Noiembrie, 2017
PV - 28 Septembrie, 2017
PV - 05 Septembrie, 2017
PV - 04 Iulie, 2017
pv - 29 Mai, 2017
PV - 30 Martie, 2017
PV - 12 Ianuarie, 2017