Primaria Cenei - www.primariacenei.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Proiecte, investitii

Canalizare si Statie de epurare a apelor menajere
Reabilitarea Caminului Cultural Cenei
Reparatii drumuri/strazi
Construire Scoala noua in Cenei
Elaborarea Planului Urbanistic General
“Ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate din comuna Cenei, judetul Timiş, prin...
"Extinderea si modernizare sistemului de canalizare a apelor pluviale prin santuri si rigole"
“Extinderea si modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa a localitatilor Cenei si Bobda,...