« Inapoi

LICITATIE TEREN CUPRINS IN CF 50881si 50882

16 August, 2017

COMUNA CEANU MARE prin Consiliul Local Ceanu Mare cu sediul in comuna Ceanu Mare, str. Principala, nr.101C, judetul Cluj, telefon 0264-327101, fax: 0264-367715, cod fiscal 5227935, avand contul RO32TREZ2195006XXX005983 deschis la Trezoreria Turda, prin prezenta invitatie aduce la cunostinta publica faptul ca in ziua de 16.08.2017 ora 10.00 organizeaza la sediul Primariei comuna Ceanu Mare, str. Principala, nr.101C, judetul Cluj, licitatie publica deschisa, competitiva, cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret oferit, in vederea inchirierii pe o durata de 5 ani a urmatoarelor:

-teren in suprafata de 1.500 mp, conform C.F. nr. 50881;

-teren in suprafata de 1.500 mp, conform C.F. nr. 50882;

La licitatie pot participa persoanele care desfasoara activitate agro-zootehnica, au intrat in posesia caietului de sarcini si fac dovada ca au constituit garantia de participare la licitatie si ca indeplinesc urmatoarele conditii:

1)      Sa fie persoane/asociere de persoane fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activitati agro-zootehnice;

2)      Pana la termenul limita de depunere a ofertei sa aiba constituita garantia de participare la licitatie;

3)      Sa prezinte in oferta, detaliat, activitatea care se va desfasura in spatiul care constituie obiectul inchirierii;

4)      Sa prezinte:

  1. Pentru persoanele juridice in copie, certificatul de inregistrare si un certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, cazierul fiscal, copie carte de identitate reprezentant legal
  2. Pentru persoanele fizice copie carte de identitate, copie certificat de atestare, carnetul de producator si declaratie pe propria raspundere.

Garantia de participare la licitatie in cuantum de 82,10 lei se achita pana la termenul limita de depunere a ofertei la casieria Primariei Comunei Ceanu Mare.

Documentatia de inchiriere se poate obtine de catre cei interesati de la registratura Primariei comunei Ceanu Mare incepand cu data de 17.07.2017, in timpul programului orar de functionare a Primariei, sau poate fi accesata de pe pagina de internet www.ceanu-mare.ro.

Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 11.08.2017 ora 12.00, ofertele fiind obligatoriu elaborate in limba romana, prezentate in plicuri sigilate si depuse la registratura Primariei comuna Ceanu Mare.

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de  ora 16.08.2017ora 08.00 la sediul Primariei comunei Ceanu Mare, str. Principala, nr.101C, judetul Cluj.

In caz de neadjudecare, licitatia se repeta in ziua de 05.09.2017 ora 10.00 la aceeasi adresa, cu respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini.

Autor: Primaria Ceanu Mare

Lista de fisiere