PROIECT DE DEZVOLTARE PE INFRASTRUCTURA DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PE JUDEȚELE CLUJ...
PROGNOZA LA INVESTITII SI PLANUL ANUAL DE ACHIZITII PE ANUL 2015
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI CEANU MARE
INVESTIȚII PE ANUL 2016
LISTA DE PRIORITATI PE STRATEGIA GAL Poarta Apusenilor pe 2016
INVESTITII MAJORE PE DURATA ANILOR 2014 la 2020 PE COMUNA CEANU MARE
Proiecte aflate in derulare