2018 2017 2016 2015 2014 2012

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


HOTARIRE PRIVIND MODIFICAREA NUMARULUI DE ASISTEMTI PERSONALI - 22 Iunie, 2018
HOTARIRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE A UNUI IMOBIL INSCRIS IN CF 50053 CEANU MARE - 22 Iunie, 2018
HOTARIRE PRIVIND ASIGURAREA COFINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL - 22 Iunie, 2018
PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI - 22 Iunie, 2018
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 - 22 Iunie, 2018
PRIVIND AVIZAREA LUCRARI PE DOMENIU PUBLIC PT. CONSTRUIRE ATELIER AUTO - 18 Mai, 2018
PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC - 18 Mai, 2018
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE CONSTRUIRE CAPELA... - 18 Mai, 2018
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC - 18 Mai, 2018
PRIVIND APROBAREA ALOCARII DIN BUGETUL LOCAL A UNUI SPRIJIN FINANCIAR UNITATILOR DE CULT DIN COMUNA - 17 Aprilie, 2018
INCHIRIERE PRIN LICITATIE A UNUI SPATIU IN SUPRAFATA DE 93,10 MP DIN CF 50880 - 17 Aprilie, 2018
APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A SUPRAFETEI DE 45 HA PASUNE PROPRIETATE PRIVATA - 17 Aprilie, 2018
PRIVIND AVIZAREA LUCRARII ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA VALEA LUI CATI - 17 Aprilie, 2018
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018 - 28 Februarie, 2018
PRIVIND MODUL DE ACORDARE DE LA BUGETUL LOCAL A SPRIJINULUI FINANCIAR UNITATILOR DE CULT DIN COMUNA CEANU... - 28 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A SUPRAFETEI DE 31,70 HA PASUNE - 28 Februarie, 2018
PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATIILE DETINUTE DE PRIMARIE - 28 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CEANU MARE LA 31.12.2017 - 28 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017 - 28 Februarie, 2018
PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATIILE DETINUTE DE PRIMARIE - 23 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL NR 5 DIN 14.02.2018 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 - 23 Februarie, 2018
PRIVIND MODIFICAREA HCL NR 46/25.07.2017 - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PRIVIND FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA BOLDUT - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI BUGETAR - 05 Ianuarie, 2018
PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR LA FINELE ANULUI 2017 - 05 Ianuarie, 2018