2018 2017 2016 2015 2014 2012

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


PRIVIND MODIFICAREA HCL NR 46/25.07.2017 - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PRIVIND FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA BOLDUT - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI BUGETAR - 05 Ianuarie, 2018
PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR LA FINELE ANULUI 2017 - 05 Ianuarie, 2018