2017 2016 2015 2014 2012

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRI.IV 2017 - 07 Decembrie, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRI.IV 2017 - 29 Noiembrie, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRI.IV 2017 - 20 Noiembrie, 2017
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ACTUALIZATI PT.OBOECTIVUL DE INVESTITIE CONSTRUIRE... - 24 Octombrie, 2017
PRIVIND ASIGURAREA COFINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL - 24 Octombrie, 2017
PRIVIND APROBAREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL - 24 Octombrie, 2017
CU PRIVIRE LA AVIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR PE DOMENIUL PUBLIC IN ZONA DC 66 - 24 Octombrie, 2017
PRIVIND APROBAREA LUCRARILOR CE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC - 24 Octombrie, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRI.IV 2017 - 24 Octombrie, 2017
CU PRIVIRE LA AVIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR IN ZONA DC 66 PT'BRANSAMENT GAZE NATURALE' LA IMOBILUL... - 20 Octombrie, 2017
CU PRIVIRE LA APROBAREA EFECTUARII LUCRARILOR LA 'SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA CU STATIE DE EPURARE IN... - 19 Octombrie, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 - 22 Septembrie, 2017
APROBAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PUBLICE DE DESZAPEZIRE A COMUNEI CEANU MARE - 22 Septembrie, 2017
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZEMBRARE A UNUI IMOBIL INSCRIS IN CF 233 CEANU MARE,NR TOP 909/1 - 22 Septembrie, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 - 14 August, 2017
PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE ALIMENTARE CU... - 14 August, 2017
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE 'CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI CEANU MARE' - 25 Iulie, 2017
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI CEANU MARE - 25 Iulie, 2017
PRIIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CEANU MARE - 25 Iulie, 2017
PRIVIND STABILIREA PROCENTULUI INDEMNIZATIEI CONSILIERILOR LOCALI - 25 Iulie, 2017
PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL... - 25 Iulie, 2017
rectificare buget - 08 Iunie, 2017
achizitie prestari servicii de salubrizare - 08 Iunie, 2017
ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN CATRE SNTGN MEDIAS - 24 Mai, 2017
PRIVIND MODIFICAREA ART.1 A HCL NR 7/31.01.2017 - 24 Mai, 2017
PRIVIND REVOCAREA HCL NR 3/31.01.2017 - 24 Mai, 2017
privind aprobarea dezmembrarii unuiimobil teren inscris in CF nr 233 Ceanu Mare nr top 938 - 24 Mai, 2017
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE A UNUI IMOBIL INSCRIS IN CF 233 CEANU MARE - 24 Mai, 2017
PRIVIND ORGANIZAREA SARBATORII LOCALE FIII SATULUI-2017 IN COMUNA CEANU MARE - 24 Mai, 2017
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL I 2017 - 24 Mai, 2017
PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SOPORAN ALEXANDRU - 24 Mai, 2017
PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI ROMAN DANIEL - 24 Mai, 2017
PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI ROMAN DANIEL - 24 Mai, 2017
CONCESIUNE a 500 mp teren din Dom Public la Moara Ceanului - 28 Februarie, 2017
Aviz pe modernizarea DJ de la Campia Tzii la Mociu - 28 Februarie, 2017
Aviz bransament gaz Hadarean Teodor din Iacobeni - 28 Februarie, 2017
Constrirea unui Ceantru Medical la Ceanu Mare - 28 Februarie, 2017
Indicatorii la Iluminat public pe 2017 - 28 Februarie, 2017
PUNEREA IN POSESIE CF HOT JUDECATORESTI LA TRITEAN IOAN - 28 Februarie, 2017
PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC AL BRANSAMENTELOR LA APA - 28 Februarie, 2017
Acordarea spatiului public al fost sef de post in comodat la dna Banea Ligia - 28 Februarie, 2017
REFACEREA PODULUI DIN SATUL BOLDUT - 28 Februarie, 2017
Taxele de inchiriere pe spatiile publice in 2017 - 28 Februarie, 2017
Mentinerea in vigoare a HCL nr 58 din 2016 asupra DC din pasunea Roman-Finate - 31 Ianuarie, 2017
Retragere drept de folosinta a terenului fostilor politisti - 31 Ianuarie, 2017
Aviz pentru ctie casa fam a dlui Heghies Simion - 31 Ianuarie, 2017
Desemnarea membrilor din CL Ceanu Mare in Cons Adtie al SC Gen Ceanu Mare - 31 Ianuarie, 2017
Structura Unitatilor scolare din com Ceanu Mare - 31 Ianuarie, 2017
Taxa de 80 lei/tona de deseuri - 31 Ianuarie, 2017
ACOPERIREA DEFINITIVA LA SECT DEZVOLTARE A DEFICITULUI BUGETAR anul 2016 - 06 Ianuarie, 2017
Aprobarea utilizarii Excedentului Bugetar la finele anului 2016 - 06 Ianuarie, 2017