2017

Proiect de hotarare


Proiect de hotarare


PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 - 16 Noiembrie, 2017
CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIM.IV 2017 - 19 Octombrie, 2017
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARTULUI DE SPECIALITATE - 25 Septembrie, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 - 25 Septembrie, 2017
PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PUBLICE DE DESZAPEZIRE A COMUNEI CEANU MARE INCHEIAT... - 19 Septembrie, 2017
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZEMBRARE A UNUI IMOBIL INSCRIS IN CF 233 CEANU MARE,NR TOP 909/1 - 19 Septembrie, 2017
APROBAREA TARIFELOR SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE TEREN SPORT CU GAZON ARTIFICIAL CEANU... - 24 August, 2017
PRIVIND PREALUAREA IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI A UNOR BRANSAMENTE APA - 24 August, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 - 10 August, 2017
PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNIC-ECONOMICILA OBIECTIVUL DE INVESTITIE ALIMENTARE CU APA... - 10 August, 2017
PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE 'CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI CEANU MARE' - 20 Iulie, 2017
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI CEANU MARE - 20 Iulie, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 - 20 Iulie, 2017
PRIVIND STABILIREA PROCENTULUI INDEMNIZATIEI CONSILIERILOR LOCALI - 20 Iulie, 2017
PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL... - 20 Iulie, 2017
RECTIFICARE BUGET LOCAL PE TRIMESTRU 3 - 03 Iulie, 2017
INCHIRIERE PRIN LICITATIE TEREN CUPRINS IN CF 50882 - 03 Iulie, 2017
INCHIRIERE PRIN LICITATIE TEREN CUPRINS IN CF 50881 - 03 Iulie, 2017
infiintarea Serviciului Voluntarr pentru Situatii de Urgenta - 08 Iunie, 2017
VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SOPORAN ALEXANDRU - 18 Mai, 2017
INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI ROMAN DANIEL - 18 Mai, 2017
MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARAREA NR 7 DIN 31-01-2017 - 18 Mai, 2017
REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR 3/31-07-2017 - 18 Mai, 2017
ATRIBUIREA GRATUITA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 315 MP CATRE SNTGN - 18 Mai, 2017
DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL INSCRIS IN CF 233 CEANU MARE NR TOP 938 - 18 Mai, 2017
DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL INSCRIS IN CF 233 CEANU MARE NR TOP 1115 SI 1116 - 18 Mai, 2017
ORGANIZAREA SARBATORII ,, FII SATULUI 2017 ,, IN COMUNA CEANU MARE - 18 Mai, 2017
APROBARE EXECUTIE BUGETARA TRIMESTRU I 2017 - 18 Mai, 2017
Modificarea Indicatorilor Tehnico economici la Apa Iacobeni - 20 Aprilie, 2017
INCHIRIERE PASUNEA DIN COLTAUA - 20 Aprilie, 2017
ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENTA PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI - 20 Aprilie, 2017
AVIZ DE BRANSARE SI RACORDARE LA UTILITATI - 20 Aprilie, 2017
DELEGAREA DE GESTIUNE A EXTINDERII RETELEI DE APA - 20 Aprilie, 2017
Stabilirea Impozitelor si a Taxelor locale pe anul 2018 - 20 Aprilie, 2017
APROBAREA INVENTARULUI PTR DOMENIUL PUBLIC AL UAT COMUNA CEANU MARE - 20 Aprilie, 2017
PROIECT DE HCL PTR APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE 2016 - 20 Aprilie, 2017
DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA LA CEANU MARE - 17 Martie, 2017
APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PE ANUL 2017 - 17 Martie, 2017
ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 - 17 Martie, 2017