2018 2017

Proiect de hotarare


Proiect de hotarare


APROBAREA MODIFICARII HCL.NR5 DIN 14.02.2018 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE 2018 - 21 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PE ANUL 2018 - 09 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 - 09 Februarie, 2018
PRIVIND MODIFICAREA HCL NR 46/25.07.2017 - 25 Ianuarie, 2018
PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PRIVIND FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA BOLDUT - 25 Ianuarie, 2018