2018 2017 2012

Proiect de hotarare Proces verbal al sedintei de consiliu local


Proiect de hotarare


PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI CONSILIULUI LOCAL - 18 Iunie, 2018
PRIVIND ASIGURAREA COFINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL PT.CATEGORIILE DE CHELTUIELI NEELIGIBILE PRIN PNDL - 18 Iunie, 2018
PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI - 18 Iunie, 2018
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 - 18 Iunie, 2018
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE CONSTRUIRE CAPELA... - 14 Mai, 2018
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC - 14 Mai, 2018
PRIVIND APROBAREA ALOCARII DIN BUGETUL LOCAL A UNUI SPRIJIN FINANCIAR UNITATILOR DE CULT DIN COMUNA - 12 Aprilie, 2018
privind demararea procedurii de inchiriere prin liciatie publica a unui spatiu in suprafata de 93,10 mp - 12 Aprilie, 2018
PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A SUPRAFETEI DE 45.00 HA PASUNE - 12 Aprilie, 2018
PRIVIND PRELUAREA IN DOMENIUL PUBLIC A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA BOIAN - 22 Martie, 2018
PROIECT HOTARIRE PRIVIND APROBARE RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIM.I 2018 - 22 Martie, 2018
PRIVIND PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL - 27 Februarie, 2018
PRIVIND MODUL DE ACORDARE DE LA BUGETUL LOCAL A SPRIJINULUI FINANCIAR UNITATILOR DE CULT DIN COMUNA CEANU... - 23 Februarie, 2018
APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A SUPRAFETEI DE 31,70 HA PASUNE PROPRIETATE PRIVATA - 23 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CEANU MARE LA 31.12.2017 - 23 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017 - 23 Februarie, 2018
APROBAREA MODIFICARII HCL.NR5 DIN 14.02.2018 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE 2018 - 21 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PE ANUL 2018 - 09 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 - 09 Februarie, 2018
PRIVIND MODIFICAREA HCL NR 46/25.07.2017 - 25 Ianuarie, 2018
PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PRIVIND FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA BOLDUT - 25 Ianuarie, 2018

Proces verbal al sedintei de consiliu local


PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL CEANU MARE DIN 22.06.2018 - 22 Iunie, 2018