Primaria Cătina - www.primariacatina.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea privind casarea si scoaterea din inventar bunuri - 22 Decembrie, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 22 Decembrie, 2017
Hotararea privind actualizarea si aprobarea domeniului public - 22 Decembrie, 2017
Hotararea privind aprobarea retelei scolare 2018-2019 - 22 Decembrie, 2017
Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice - 22 Decembrie, 2017
Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli - 20 Decembrie, 2017
Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli - 24 Noiembrie, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 24 Noiembrie, 2017
Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice - 24 Noiembrie, 2017
Hotararea privind aprobarea sumei de 4000 lei pentru pomul de iarna - 24 Noiembrie, 2017
Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 - 24 Noiembrie, 2017
Hotararea privind trecerea īn administrarea Companiei de apa Somes SA , statia de pompare - 27 Octombrie, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 27 Octombrie, 2017
Hotararea privind numirea unei persoane pentru amenajamente pastorale - 27 Octombrie, 2017
Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli - 27 Octombrie, 2017
Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice - 27 Octombrie, 2017
Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modernizare strazi Feldioara - 20 Octombrie, 2017
Hotararea privind desemnarea consilierului local īn CA a scolii - 29 Septembrie, 2017
Hotararea privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public pentru gradinita - 29 Septembrie, 2017
Hotararea privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice - 29 Septembrie, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 29 Septembrie, 2017
Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli - 29 Septembrie, 2017
Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice - 29 Septembrie, 2017
Hotararea privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare - 25 August, 2017
Hotararea privind aprobarea valorii de investitie gradinita - 25 August, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 25 August, 2017
Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli - 25 August, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 21 Iulie, 2017
Hotararea privind stabilirea salariilor īncepānd cu data de 1 iulie 2017 - 21 Iulie, 2017
Hotararea privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea Fiii satului - 21 Iulie, 2017
Hotararea privind aprobarea unor sume familiilor 50 de ani casatorii - 21 Iulie, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 29 Iunie, 2017
Hotararea privind incheierea unui contract prestari servicii topograf - 29 Iunie, 2017
Hotararea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli - 29 Iunie, 2017
Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice - 29 Iunie, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 26 Mai, 2017
Hotararea privind aprobarea sumei de 4000 lei premiere elevi - 26 Mai, 2017
Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice - 26 Mai, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 28 Aprilie, 2017
Hotararea privind repartizarea si īnchirierea păsunilor prin licitatie - 28 Aprilie, 2017
Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice - 28 Aprilie, 2017
Hotararea privind rectificarea HCL nr.17/2017 - 24 Martie, 2017
Hotararea privind rectificarea HCL nr.15/2017 - 24 Martie, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 24 Martie, 2017
Hotararea privind modificarea anexei nr.4 al HCL nr.75/2016 - 24 Martie, 2017
Hotararea privind īnsusirea variantei finale a stemei comunei Catina - 24 Martie, 2017
Hotararea privind aprobarea unor suprafete de teren prin licitatie - 24 Martie, 2017
Hotararea privind stabilirea unor masuri de gospodarire 2017 - 24 Martie, 2017
Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice - 24 Martie, 2017
Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli - 24 Martie, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 24 Februarie, 2017
Hotararea privind modificarea art.1 al HCL nr.17/2017 - 24 Februarie, 2017
Hotararea privind revocarea HCL nr. 87/ 2016 - 24 Februarie, 2017
Hotararea privind aprobarea īnchirierii prin licitatie publica teren RDS - 24 Februarie, 2017
Hotararea privind aprobarea organigramei si statului de functii - 24 Februarie, 2017
Hotararea privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari L.416/2001 - 24 Februarie, 2017
Hotararea privind aprobarea domeniului public la 31.12.2016 - 24 Februarie, 2017
Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice - 24 Februarie, 2017
Hotararea privind aprobarea modificarii inventarul domeniului public - 03 Februarie, 2017
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta - 27 Ianuarie, 2017
Hotararea privind aderarea com. Catina la serviciul tehnic īn cadrul ADI Campia Transilvaniei - 27 Ianuarie, 2017
Hotararea privind stabilirea chiriei pentru spatiu d-lui Tobias Iosif - 27 Ianuarie, 2017
Hotararea privind aprobarea cheltuielilor pentru targul de tara - 27 Ianuarie, 2017
Hotararea privind decontarea biletelor de calatorie cadre didactice - 27 Ianuarie, 2017
Hotararea privind desemnarea primarului in cadrul Asociatiei ECO-METROPOLITAN - 27 Ianuarie, 2017
Hotararea privind aprobarea programul de investitii 2017 - 27 Ianuarie, 2017
Hotararea privind aprobarea contului de īncheiere a exercitiului bugetar - 27 Ianuarie, 2017
Hotararea privind acoperirea deficitului din excedent 2016 - 09 Ianuarie, 2017