Primaria Caţa - www.comunacata.ro

Judetul Brasov


Sistemul de Informatii Schengen II

01.04.2016 Cerere de oferta - Lucrari de reparatii si renovare Camin Cultural Palos

« Inapoi

01 Aprilie, 2016

Nr. 2222/01.04.2016

Cerere de ofertă

           Comuna Cața, cu sediul str. Principal, nr. 223, com. Caţa, judeţ Braşov, cod poştal 507040, tel/fax: 0268248533/0268248563, invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie prin “Cumpărare directă” în vederea atribuirii contractului de lucrari având ca obiect “Reparatii sala Cămin Cultural Paloș, com. Cata, jud. Brasov

 1. Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărarea direct
 2. Tipul contractului : Contract de lucrări
 3. Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut
 4. Valoarea estimate 14.000 lei fără TVA
 5. Durata contractului : 3 luni
 6. Descrierea obiectului contractului: Potrivit motivaţiilor exprimate în referatul de necesitate.

Nr.crt

Lucrare

um

cantitate

1

Desfacerea tencuelilor interioare la pereti

mp

148,16

2

Refacerea tencuelii

mp

148,16

3

Montat plasă pentru armare tencuială

mp

493,86

4

Tinci din mortar la pereti şi tavane

mp

493,86

5

Amorsă pentru zugrăvială lavabilă

mp

522,88

6

Zugrăvire cu vopsea lavabilă în 3 straturi

mp

522,88

7

Montat lambriu de răşinoase la pereţi

mp

73,32

8

Montat plinta orizontală la pereţi

ml

56,40

9

Vopsit usi si pridvor cu vopsea lavabilă 2 straturi

mp

16,35

10

Montat+demontat schela metalică tubulară

mp

522,88

11

Desfacere parchet

mp

35,00

12

Strat suport pentru parchet

mp

35,00

13

Preparare sapa

mc

3,50

14

Montat parchet laminat

mp

35,00

 

* Toate materialele vor fi suportate de executant

 

 1. Data limită de depunere a ofertelor 15.04.2016, ora 10.00
 1. Cod CPV : 45453000-7 (lucrari de reparatie generale si de renovare)
 2. Adresa la care se transmit ofertele : Primăria Comunei Caţa, str. Principală, nr. 223, loc Caţa, jud. Braşov, cod postal 507040, tel/fax: 0268 248 533/ 0268 248 563
 3. Limba de redactare a ofertei : Română
 4.  Moneda în care se transmite oferta de preţ: lei
 5.  Oferta va trebui să cuprindă şi:

 

Modelul declaraţiilor se gaseşte pe situl: comunacata.ro compartiment: Acte şi Formulare