Primaria Caţa - www.comunacata.ro

Judetul Brasov


Sistemul de Informatii Schengen II

27.11.2015 Lucrări de colmatare a noroiului de pe stăzi şi pietruire, compactare, nivelare cu piatră spartă

« Inapoi

27 Noiembrie, 2015

Nr. inreg: 6482 din 27.11.2015

Cerere de ofertă

           Comuna Cața, cu sediul str. Principal, nr. 223, com. Caţa, judeţ Braşov, cod poştal 507040, tel/fax: 0268248533/0268248563, invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie prin “Cumpărare directă” în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect elaborarea Lucrări de colmatare a noroiului de pe stăzi şi pietruire, compactare, nivelare cu piatră spartă in localitatea Paloş şi Caţa din com. Caţa, jud. Braşov din cadrul investiţiei “Reabilitare drumuri comunale”

 1. Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărarea direct
 2. Tipul contractului : Contract de lucrări
 3. Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut
 4. Valoarea estimate 80.000 lei fără TVA, echivalent a 18.002 euro fără TVA, la cursul BNR din 20.11.2015, adică 1 euro = 4.4439 lei
 5. Durata contractului : 1 lună
 6. Descrierea obiectului contractului: Potrivit motivaţiilor exprimate în Referatul de necesitate, este necesară achiziţia serviciului Lucrări de colmatare a noroiului de pe stăzi şi pietruire, compactare, nivelare cu piatră spartă Data limită de depunere a ofertelor 17.12.2015. ora 12.00
 7. Cod CPV : 14212300-3 (piatră de carieră şi concasată)  45233141-9 (lucrări de întrţinere a drumurilor)
 8. Adresa la care se transmit ofertele : Primăria Comunei Caţa, str. Principală, nr. 223, loc Caţa, jud. Braşov, cod postal 507040, tel/fax: 0268 248 533/ 0268 248 563
 9. Limba de redactare a ofertei : Română
 10.  Moneda în care se transmite oferta de preţ: lei
 11.  Oferta va trebui să cuprindă şi:

 

Modelul declaraţiilor se gaseşte pe situl: comunacata.ro compartiment: Acte şi Formulare

 

 

    Viceprimar                                                                                                Întocmit,

Kelemen Şrefan                                                                               (responsabil Achiziţii Ppublice)

                                                                                      Leon Anastasia