Primaria Caţa - www.comunacata.ro

Judetul Brasov


Sistemul de Informatii Schengen II

02.02.2016 Cerere de oferta - Toaletarea si defrisarea arborilor

« Inapoi

02 Februarie, 2016

                                                                                                                                                   Nr. 681 din 02.02.2016

 

Anunţ

Cerere de oferta

Privind prestări servicii

„Toaletarea şi defrişarea arborilor de pe raza comunei Caţa”

 

          Având în vedere vârsta înaintată a unor arbori în mediul rural, se impune efectuarea serviciilor de  tăieri de corecţie, extrageri cioturi şi arbori uscaţi precum şi defrişarea suprafeţilor împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu scoatera rădăcinelor.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziţie directă.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”.

Obiectul contractului:  Servicii de toaletare şi defrişare a arborilor.

Cod CPV -  77211400-6 (servicii de tăierea arborilor)

Pentru depunerea ofertelor – se va depune oferta tehnică şi financeară

Bugetul maxim alocat acestui contract este de 15.000 lei fără TVA

Preţul  ofertei  este ferm în LEI.

Oferta va fi depusă la sediul Primăriei Comunei Caţa, str. Principală, nr. 223, loc. Caţa, jud. Braşov, cod poştal 507040, Registratură între orele 0900 - 1600

Limba în care trebuie elaborată oferta este limba română.

Data limită de depunere a ofertelor: 18.02.2016, ora 1000

Informaţii suplimentare la tel: 0268 248 533, persoană de contact Leon Anastasia

Oferta va trebui să cuprindă şi:

 

Modelul declaraţiilor se gasesc pe situl: comunacata.ro compartiment: Acte şi Formulare