Primaria Brīncoveneşti - www.primariabrincovenesti.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale și... - 19 Decembrie, 2018
Hotarare privind aprobarea prețului de pornire la licitația pe picior organizată de... - 19 Decembrie, 2018
Hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 īn... - 19 Decembrie, 2018
Hotarare privind validarea Dispoziției primarului comunei Brāncovenești nr. 16510.12.2018... - 19 Decembrie, 2018
Hotarare privind finanțarea Asociației Culturale “Amintiri din strămoși” din satul... - 23 Noiembrie, 2018
Hotarare privind finanțarea Fundației “PROMONTIS” din localitatea Reghin īn vederea... - 23 Noiembrie, 2018
Hotarare privind transformarea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional superior, īn... - 23 Noiembrie, 2018
Hotarare privind aprobarea īnchirierii prin licitație publică a apartamentului nr. 1 situat īn... - 23 Noiembrie, 2018
Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al comunei Brīncovenești īn vedere semnării... - 23 Noiembrie, 2018
Hotarare privind aprobarea preţurilor de referinţă și a modului de valorificare a... - 23 Noiembrie, 2018
Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018 - 23 Noiembrie, 2018
Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local... - 23 Noiembrie, 2018
Hotarare privind finanțarea Asociației Culturale “Amintiri din strămoși” din satul... - 25 Octombrie, 2018
Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al... - 25 Octombrie, 2018
Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea... - 25 Octombrie, 2018
Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018 - 25 Octombrie, 2018
Hotarare privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de... - 09 Octombrie, 2018
Hotarare privind finanțarea Asociației Culturale Speranța din satul Vălenii de... - 26 Septembrie, 2018
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți investiției... - 26 Septembrie, 2018
Hotarare privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2018 – 2019 - 26 Septembrie, 2018
Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018 - 26 Septembrie, 2018
Hotarare privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție... - 10 Septembrie, 2018
Hotarare privind finanțarea Asociației “Csillag” din Reghin īn vederea organizării... - 31 August, 2018
Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018 - 31 August, 2018
Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local... - 31 August, 2018
Hotarare privind finanțarea Asociației pentru Cunoașterea Culturii... - 30 Iulie, 2018
Hotarare privind finanțarea Asociației Culturale Speranța din satul Vălenii de... - 30 Iulie, 2018
Hotarare privind aprobarea achiziționării de servicii de ecarisaj īn comuna... - 30 Iulie, 2018
Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018 - 30 Iulie, 2018
Hotarare privind transformarea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional superior, īn... - 25 Iunie, 2018
Hotarare privind stabilirea comisiilor care vor percepe taxa pentru īnchirierea suprafeţelor de... - 25 Iunie, 2018
Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018 - 25 Iunie, 2018
Hotarare privind susținerea Bisericii Adventiste din Vălenii de Mureș pentru efectuarea... - 23 Mai, 2018
Hotarare privind achiziționarea de servicii de transport masă lemnoasă aprobată... - 23 Mai, 2018
Hotarare privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei... - 23 Mai, 2018
Hotărāre privind aprobarea prețului de exploatare a masei lemnoase din partida nr. 6642 și... - 04 Mai, 2018
Hotărāre privind finanțarea Asociației Culturale ”Amintiri din strămoși” din... - 04 Mai, 2018
Hotărāre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local... - 04 Mai, 2018
Hotărāre privind modificarea Capitolelor II, III și IV din Contractul de concesiune nr.... - 04 Mai, 2018
Hotarare privind susținerea Parohiei Ortodoxe Vălenii de Mureș pentru efectuarea... - 20 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea finanțării Asociației Sportive “Viitorul” Vălenii de... - 20 Aprilie, 2018
Hotarare privind finanțarea Asociației de Dansuri Populare din satul Brīncovenești īn... - 20 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de... - 20 Aprilie, 2018
Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărārea Consiliului Local nr. 23/2001 privind... - 20 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a... - 20 Aprilie, 2018
Hotarare privind implementarea proiectului ”Reabilitare clădiri publice īn localitățile... - 20 Aprilie, 2018
Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018 - 20 Aprilie, 2018
Proiect de hotărāre privind susținerea Bisericii Adventiste din Vălenii de Mureș... - 19 Aprilie, 2018
Hotărāre privind achiziționarea de servicii de consultață īn vederea īntocmirii... - 28 Martie, 2018
Hotărāre privind finanțarea Asociației Făclia din satul Brīncovenești īn vederea... - 28 Martie, 2018
Hotărāre privind aprobarea rezultatului inventarierii generale a patrimoniului Consiliului Local... - 28 Martie, 2018
Hotarāre privind actualizarea ,,Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna... - 28 Martie, 2018
Hotărāre privind aprobarea Convenției de cooperare pentru aplicarea proiectului de interes... - 28 Martie, 2018
Hotărāre cu privire la rectificarea Bugetului local pe anul 2018 - 28 Martie, 2018
Hotărāre privind alocarea sumei de 6200 lei către Primăria comunei Brīncovenești īn... - 26 Februarie, 2018
Hotărāre privind aprobarea trecerii din domeniul privat īn domeniul public al comunei... - 26 Februarie, 2018
Hotărāre privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea... - 26 Februarie, 2018
Hotărāre cu privire la rectificarea Bugetului local pe anul 2018 - 26 Februarie, 2018
Hotarāre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local... - 26 Februarie, 2018
Hotărāre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din... - 15 Februarie, 2018
Hotărāre privind asocierea U.A.T. Brīncovenești, U.A.T. Vătava, U.A T. Aluniș, U.A.T.... - 15 Februarie, 2018
Hotarāre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 - 15 Februarie, 2018
Hotărāre privind aprobarea īnchirierii spațiului destinat pentru locuință de serviciu... - 31 Ianuarie, 2018
Hotărāre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă... - 31 Ianuarie, 2018
Hotărāre privind participarea comunei Brīncovenești ca asociat la īnființarea... - 31 Ianuarie, 2018
Hotărāre privind aprobarea volumului de recoltare și a modului de valorificare a masei lemnoase... - 31 Ianuarie, 2018
Hotărāre privind aprobarea prețului minim de exploatare a masei lemnoase din partida nr. 6644... - 31 Ianuarie, 2018
Hotărāre privind validarea Dispoziției Primarului nr. 229/21.12.2017 - rectificarea Bugetului... - 31 Ianuarie, 2018
Hotărāre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de... - 31 Ianuarie, 2018
Hotarāre privind aprobarea principalelor obiective propuse a se realiza īn anul 2018 īn satele componente... - 31 Ianuarie, 2018