Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Comunicat

« Inapoi

10 Mai, 2010

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi; Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea de Nord Baia Mare; Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa; Fundaţia “Academia Comercială Satu Mare”; Societatea Ştiinţifică de Management din România, în cadrul proiectului: Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, proiect finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”, Contract  nr. POSDRU/9/3.1/S/5, Perioada de implementare: 05.01.2009 - 05.01.2011, Valoare: 12.500.104 lei, anunţă: 

Demararea procesului de selecţie a grupului ţintă II,

pentru instruirea gratuită în cadrul Şcolii  Antreprenoriale pentru femei

în Centrele rurale AntrES din judeţulTimiş 

Centrele rurale AntrES din judeţul Timiş, au fost constituite cu sprijinul autorităţilor locale, în perioada mai – iunie 2009, prin semnarea de Acorduri de parteneriat cu administraţia publică locală. Astfel, au fost constituite 12 Centre rurale, la sediile Primăriilor, după cum urmează: Coşteiu, Belinţ, Victor Vlad Delamarina, Racoviţa, Boldur, Chevereşu Mare, Cărpiniş, Comloşu Mare, Lenauheim, Remetea Mare, Topolovăţu Mare, Bucovăţ; 

În perioada 3 mai  – 21 mai 2010, va avea loc  procesul de selecţie  a grupului ţintă II, pentru instruirea gratuită în cadrul Şcolii Antreprenoriale pentru femei, astfel:

 

Pentru acest grup ţintă se urmăreşte ca obiectiv: formarea culturii antreprenoriale, creşterea abilităţii de a transforma ideile de afaceri în acţiuni concrete, prin furnizarea informaţiilor necesare privind mediul de afaceri şi oportunităţile existente pe plan local, elaborarea unui plan de afaceri, organizarea şi derularea unei afaceri de succes etc. şi prin servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri, având ca efect generarea unui număr crescut de afaceri, atât în mediul urban, cât şi rural. 

Persoanele interesate se pot înscrie la sediul Primăriilor din Centrele rurale AntrES, prin depunerea dosarului de înscriere ce va conţine următoarelor documente:

  1. Fotocopie a  buletinului/cărţii de identitate al/a solicitantei;
  2. Curriculum vitae;
  3. Scrisoare de intenţie (după un format tip primit în momentul depunerii dosarului).

Selecţia grupului ţintă II – femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere, se va realiza pe baza analizei dosarului de înscriere pe două dimensiuni: 1. Nivel de instruire 2. Calitatea motivaţiei. Candidatele vor fi selectate în ordinea punctajelor obţinute.  

Activitatea de instruire în cadrul Şcolii antreprenoriale pentru femei se va desfăşura la sediul Primăriei din Centrul rural AntrES, în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2010, bilunar, în zilele de vineri şi sâmbătă.  

Manager de proiect: prof. univ. dr. Anca Dodescu

Pentru informaţii suplimentare: www.antres.ro 

Coordonator teritorial: prof.univ.dr. Mariana Predişcan, e-mail: mariana.prediscan@feaa.uvt.ro

Coordonator local Lugoj: conf.univ.dr. Diana Sala, e-mail: dianasala@yahoo.com

Coordonator local Buziaş: conf.univ.dr. Elena Sărătean, e-mail: elena.saratean@feaa.uvt.ro

Coordonator local Jimbolia: conf.univ.dr. Silvia Vlad, e-mail: silvia.vlad@feaa.uvt.ro

Coordonator local Recaş: conf.univ.dr. Laura Brancu, e-mail: laurabrancu@yahoo.co.uk