Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt decizie etapa de incadrare - Realizare racorduri canalizare in localitatile Boldur si Jabar, judetul Timis - etapa I

« Inapoi

09 Noiembrie, 2017

AQUATIM S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata, pentru proiectul ”Realizare racorduri canalizare in localitatile Boldur si Jabar” propus a fi amplasat in comuna Boldur, localitatile Boldur si Jabar, domeniu public, jud. Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, Bv. Liviu Rebreanu nr 18 – 18A, in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri  de mediu.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 14.11.2017.