Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunț decizie PUZ - Zona de locuinte individuale Р+М, Р+1E, соmunа Boldur, localitatea Boldur, DC 141, CF.402720, jud. Тimis

« Inapoi

27 Septembrie, 2017

COМUNA BOLDUR , titulară а PUZ - Zona de locuinte individuale Р+М, Р+1E, соmunа Boldur, localitatea Boldur, DC 141, CF.402720, jud. Тimis, aduce la сunoștința publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este сеа de adoptare а planului fără aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul АРМ Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18А, Timișoara