Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNŢ CONCESIUNE PAȘUNI ETAPA II

« Inapoi

30 Martie, 2017

LINK CATRE DOCUMENTATIE

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU CONCESIUNE BUNURI

1. Informaţii generale privind concedentul: Comuna Boldur, loc. Boldur, nr. 176, judetul Timis, cod postal 307080, tel/fax: 0256/356947, e-mail: primariaboldur@gmail.com, contact: Vescan Florin, tel. 0724130707.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii: Comuna Boldur intentioneaza concesionarea pasunilor din loc. Boldur (lot 1-9), Jabar (lot 10-13), Sinersig (lot 14-22) si Ohaba-Forgaci (lot 23-32) etapa a II-a.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentele se pun la dispozitia potentialilor ofertanti in mod gratuit. Documentatia va putea fi descarcata de pe site-ul primariei sau se va elibera in format electronic, cu titlu gratuit in baza unei cereri in scris.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: gratuit

3.4. Data limită pentru solicitarea a clarificărilor: 19.04.2017 ora 12:00

4. Informaţii privind ofertele: Conform documentatiei de atribuire

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.04.2017 ora 10:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Boldur, loc. Boldur, nr. 176, judetul Timis

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Primaria Boldur, 24.04.2017 ora 12:00.

6. Denumirea a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Timis, Str. Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, etajul I, jud. Timiş, Cod poştal 300055, tel: 0256/498054.


Lista de fisiereP.V. - boldur - 29.03.2017.pdf