Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNŢ CONCESIUNE PAȘUNI

« Inapoi

09 Martie, 2017

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PENTRU CONCESIUNE BUNURI

 1. Informaţii generale privind concedentul: Comuna Boldur, loc. Boldur, nr. 176, județul Timiș, cod poștal 307080, tel/fax: 0256/356947, e-mail: primariaboldur@gmail.com, contact: Vescan Florin, tel. 0724130707.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: Comuna Boldur intenționează delegarea gestiunii prin concesiune a păsunilor din loc. Boldur (lot 1-9), Jabăr (lot 10-13), Sinersig (lot 14-22) și Ohaba-Forgaci (lot 23-32).

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentele se pun la dispoziția potențialilor ofertanți în mod gratuit. Documentatia va putea fi descarcată de pe site-ul primăriei sau se va elibera în format electronic, cu titlu gratuit în baza unei cereri în scris.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei comunei Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: gratuit

3.4. Data limită pentru solicitarea a clarificărilor: 24.03.2017 ora 12:00.

4. Informaţii privind ofertele: Conform documentatiei de atribuire

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2017 ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Boldur, loc. Boldur, nr. 176, județul Timiș

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Primaria Boldur, 29.03.2017 ora 12:00.

6. Denumirea a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Timis, Str. Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, etajul I, jud. Timiş, Cod poştal 300055, tel: 0256/498054.


Lista de fisiereLOT_32.pdf LOT_17_2_planse.pdf LOT_28_29_2_planse.pdf LOT_20.pdf LOT_07.pdf LOT_13.pdf LOT_12.pdf LOT_11.pdf LOT_16.pdf LOT_25.pdf LOT_21.pdf LOT_10.pdf LOT_06.pdf LOT_03.pdf LOT_02.pdf LOT_22.pdf LOT_09.pdf 3_REGULAMENT_LICITATIE.pdf LOT_18.pdf LOT_23.pdf 6_DOCUMENTATIE_DE_ATRIBUIRE.docx LOT_24.pdf 5_CAIET_DE_SARCINI.docx LOT_14.pdf Formular_F1_-_INFORMATII_GENERALE.docx LOT_19.pdf LOT_05.pdf LOT_01.pdf LOT_15.pdf Formular_F3_-_CALITATE_PARTICIPANT.docx Formular_F2_-_OFERTA_INDEPENDENTA.docx LOT_27.pdf LOT_26.pdf 2_REGULAMENT_PASUNAT.pdf LOT_31.pdf LOT_04.pdf LOT_08.pdf LOT_30.pdf 1_STUDIU_DE_OPORTUNITATE.pdf