Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt decizie etapa incadrare APM TIMIS - Modernizare strazi in loc. Ohaba Forgaci si Sinersig

« Inapoi

15 Septembrie, 2016

COМUNA BOLDUR anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către АРМ Timiș de а nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare а impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Modernizare străzi în loc. Ohaba Forgaci și Sinersig, com. Boldur, jud. Timiș; obținere avize și acorduri" propus а fi amplasat în comuna Boldur, satul Ohaba Forgaci și Sinersig intravilan, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele саrе о fundamentează pot fi consultate la sediul АРМ Timis, jud. Timiș, localitatea Timișoara, b-dul. Liviu Rebreanu nr. 18 -18А, în zilele de luni - joi între orele 8:00 -16:30 și vineri, între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, рână la data de 19.09.2016.