Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt concurs 1 post sofer pentru microbuzul scolar

« Inapoi

09 August, 2016

PRIMĂRIA COMUNEI BOLDUR, JUDEŢUL TIMIŞ

anunţă:

Primăria Comunei Boldur, în baza H.G. nr. 286/2011, art. 7 alin. (1), organizează în data de 01.09.2016, ora 10.00, concursul pentru ocuparea următorului post contractual:

1 post de şofer, pentru microbuzul şcolar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boldur.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Boldur, localitatea Boldur nr.176, judeţul Timiş, în data de 01.09.2016, ora 10.00, proba scrisă, iar proba de interviu va avea loc la data de 05.09.2016.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Comunei Boldur, localitatea Boldur, nr.176, judeţul Timiş, până la data de 24 august 2016.

Condiţii specifice:

-          Absolvent liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala generala. Constituie avantaj scoala pentru mecanici auto sau echivalenta  atestata cu certificat / diploma;

-          posedă permis de conducere  categoria “D”. Constituie avantaj cei care posedă permis de conducere categoria D1, DE, D1E.

-          posedă atestat  pentru trasportul  rutier de personae, eliberat de ARR, categoria D, D1, DE, D1E.

-          posedă cunoştinţe temeinice de legislaţie rutieră;

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce priveste examinarea conducătorilor auto;

-          aviz psihologic;

-          posedă cunoştiinţă de mecanică auto;

-          disponibilitate de a lucra într-un program flexibil pe toată durata zilei sau ori de câte ori este necesar;

-          domiciliul stabil sau reşedinta, este de preferat să fie de pe raza comunei Boldur.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a)      formular de înscriere la concurs;

b)      copia actului de identitate;

c)      copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor cursuri de formare sau specializări;

d)     copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e)      curriculum vitae;

f)       cazier judiciar;

g)      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de către medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate;

h)      alte documente  relevante pentru desfasurarea concursului.

Actele prevăzute la alin.b) şi c), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul registratură din Primărie, telefon 0256/356947, sau persoană de contact Andrieş Gianina - Mirabela - 0728056373.