Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt selectare parteneri proiecte POSDRU

« Inapoi

28 Iulie, 2014

ANUNT

privind selectarea de parteneri în vederea depunerii de proiecte în cadrul POSDRU, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 . “Dezvoltarea economiei sociale”. 

 

În conformitate cu cerinţele legislative privind parteneriatul, conform prevederilor art.35 din H.G. Nr. 218 din 23 martie 2012, cerintelor prevederile OUG 23/2013, art. 15 şi cerinţelor specifice din Ghidurile Apelurilor de Proiecte prin care “autorităţile sau instituţiile publice pot stabili parteneriate cu entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente şi nediscriminatorii privind alegerea partenerilor din sectorul privat”, Primaria comunei Boldur, cu sediul in loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș, intenţionează stabilirea unui accord de parteneriat  ȋn scopul elaborării, depunerii spre finanţare şi a implementării  unui proiect  ȋn cadrul cerererii  de propuneri de proiecte  nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Activităţile ce vor face obiectul proiectului dezvoltat ȋn parteneriat sunt:

Condiţiile de participare:

 Entităţile private, organizaţiile non-guvernamentale interesate sunt invitate să depună dosarul pȃnă la data de 31 iulie 2014, la sediul primariei comunei Boldur, adresa loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș  sau la adresa de e-mail: primariaboldur@gmail.com.

Pentru informaţii suplimentare, tel./fax 0256356947.

Primar,

Stoi Constantin-Cristian