Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt privind evaluarea impactului asupra mediului

« Inapoi

16 Iulie, 2014

COMUNA BOLDUR anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire pod nou peste pârâul Dicșan din DC 142” propus a fi amplasat în comuna Boldur, localitatea Sinersig, intravilan, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni - joi între orele 8.00 - 16.30, vineri între orele 8.00 - 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 20.07.2014.