Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

« Inapoi

22 Mai, 2014

-    în cazul preemtorului persoană juridică, se va depune o copie a certificatului constatator de la Registrul Comeţului sau actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea; 
-    în cazul preemtorilor prevăzuţi la art.2 alin.(2) şi (3) din Legea nr.17/2014, se vor depune documente emise de către autorităţile statului aparţinător care atestă şi descriu condiţiile legale din statul respectiv, necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, iar documentele se depun în original, însoţite de traducerea în limba română legalizată a acestora;