Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt decizie etapa incadrare APM TIMIS

« Inapoi

09 Iulie, 2013

COMUNA BOLDUR anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM TIMIȘ de a nu se  efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare DC142 Ohab Forgaci pe sectorul: intersecție DJ592D – linie CF și reabilitare străzi în localitatea Jabăr”, propus a fi amplasat în comuna Boldur, localitatea Jabăr – trama stradală și extravilan Ohaba Forgaci – DC142 sectorul intersecție cu DJ592D – linie CF, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 13.07.2013.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.