Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Ardere miristi

« Inapoi

01 Mai, 2012

Perioada caniculara poate fi insotita de o crestere a numarului incendiilor de vegetatie si in
special a celor de miristi, sens in care precizam urmatoarele:
1. Conform O.U nr. 195 din 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile
ulterioare, este interzisa arderea miristilor, stufului, tufarisurilor sau vegetatiei ierboase,
fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea, in
prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
.
Nerespectarea acestei prevederi legale se sanctioneaza cu amenda contraventionala al carei
cuantum este cuprins intre 3.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice si respectiv intre 25.000 –
50.000 lei persoane juridice.
2. Conform H.G.R nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de
prevenire si stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrari de arderi a resturilor vegetale
fara intrunirea conditiilor legale si, respectiv, fara luarea masurilor de evitarea propagarii la
constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii si alte vecinatati constituie contraventii
si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 – 2.500 lei ;
3. Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si
padurilor nr. 30/147 din 08 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de
mediu in Romania stabileste ca nu este permisa arderea miristilor si a resturilor vegetale
pe terenul arabil si respectiv faptul ca nu este permisa arderea vegetatiei pajistilor
permanente ;
4. In conditiile in care se obtin aprobarile cerute de legislatia in vigoare, arderea miristii se face
cu respectarea urmatoarelor masuri :
a) conditii meteorologice fara vint ;
b) parcelarea miristii in suprafete de maximum 10 ha, prin fisii arate ;
c) izolarea zonei de ardere fata de cai de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine,
instalatii, fond forestier, prin executarea de fisii arate ;
d) desfasurarea arderii numai pe timp de zi ;
e) asigurarea pina la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a
evntualelor incendii ;
f) asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si mijloacelor
de stingere necesare ;
g) asigurarea, in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei
cisterne cu apa, a mijloacelor de tractare si a personalului de deservire ;