Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Asigurarea obligatorie a locuințelor

« Inapoi

16 August, 2012

Reamintim tuturor persoanelor fizice şi juridice din comuna Boldur, proprietarii de bunuri imobile că în conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren, şi inundaţiilor, la data de 6 august 2012, a intrat în vigoare aplicarea amenzilor contravenţionale pentru nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art.3 alin.(1) din actul normativ sus amintit.

Aşadar, începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.

Potrivit legii, nerespectarea prevederilor privind obligativitatea încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Menţionăm că nu intră sub incidenţa acestei legi, contribuabilii care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie.

În acest sens, facem un apel la dumneavoastră, în cel mai scurt timp posibil, să reglementaţi situaţia asigurării locuinţelor, pentru a evita neplăcerile ce pot apărea ca urmare a aplicării sancţiunilor contravenţionale