Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Alimentare cu apă a localităţii Boldur

« Inapoi

Proiectul prevede realizarea unei reţele de 5,2 km, a unui foraj de 200 m şi a unui rezervor de apă de 150 mc. Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte asigurarea apei Ón fiecare gospodărie, ceea ce va duce la creşterea nivelului de trai Ón localitate. Bugetul proiectului este de 3,8 miliarde lei. Sursa de finanţare : fonduri propri şi fonduri repatizate de Consiliul Judeţean Timiş prin O.G. 577/1997.
Proiect finalizat.