Primaria Bogda - www.primariabogda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2007 2006 2005 0000

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Bogda in Consiliul de... - 29 Septembrie, 2017
Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul lll 2017 - 29 Septembrie, 2017
Dispozitie privind numirea unui curator pentru persoana disparuta Deminies Francisc - 29 August, 2017
Hotarare privind aprobarea amenajarii unui grup sanitar si a rampei destinata persoanelor cu... - 17 August, 2017
Hotarare aprobarea lucrarii ,, Modernizare iluminat public in comuna Bogda, judetul Timis - 17 August, 2017
Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si executia lucrarii ,,Largire/ Asfaltare Modernizare drum... - 17 August, 2017
Hotarare privind aprobarea ,,Lucrarii de amenajare arhiva si reparatii zid la sediul primariei comunei... - 17 August, 2017
Hotarare privind aprobarea ,,Confectionarii unei copertine la intrarea in caminul cultural din... - 17 August, 2017
Hotarare privind aprobarea ,,Executarii lucrarilor de amenajare bucatarie ,wc la caminele culturale din... - 17 August, 2017
Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si executia lucrarii ,, Modernizare trotuare, podete cat si... - 17 August, 2017
Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul lll 2017 - 17 August, 2017
Hotarare privind aprobarea incheierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de... - 17 August, 2017
Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si executarea lucrari de asfaltare si executare zid de... - 17 August, 2017
Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si executarea lucrari de modernizare si asfaltare strada... - 17 August, 2017
Dispozitie privind indemnizatia lunara a domnului Iovanut Iasmin Ciprian , viceprimar al comunei Bogda,... - 10 August, 2017
Dispozitie privind reancadrarea d-lui Rancu Daniel Vasile , persoana Contractuala in functia de inspector - 10 August, 2017
Dispozitie privind reancadrarea d-lui Pacurari Ioan Ovidiu , persoana contractuala , in functia de sofer - 10 August, 2017
Dispozitie privind reancadrarea d-ei Szentes Daniela Florina , persoana contractuala , in functia de... - 10 August, 2017
Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Firolovici... - 31 Iulie, 2017
Hotarare privind salarizarea personalului - 31 Iulie, 2017
Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statutului de Functii al aparatului de specialitate al... - 31 Iulie, 2017
Hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari de imprejmuire teren fotbal Altringen - 23 Iunie, 2017
Hotarare privind aprobarea executarii unor lucrari de modernizare si asfaltare strazii in localitatea... - 23 Iunie, 2017
Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta a d-nei Arsin Alina Ramona a terenului acordat pentru... - 23 Iunie, 2017
Hotarare privind trecerea din proprietatea Statului Roman a terenurilor din intrv.loc. Buzad in... - 23 Iunie, 2017
Hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui viceprimar Iovanut Iasmin Ciprian in Adunarea... - 23 Iunie, 2017
Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul lll 2017 - 23 Iunie, 2017
Dispozitie privind stabilirea atributiilor viceprimarului comunei Bogda - 28 Aprilie, 2017
Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statutului de Functii al aparatului de specialitate al... - 23 Martie, 2017
Hotarare privind extinderea retelei de joasa tensiune la casele noi construite in loc. Charlottenburg cat... - 23 Martie, 2017
Hotarare privind acordarea de cadouri cu ocazia sarbatorilor de Paste 2017 - 23 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea bugetului local si a programului anual de investitii pe anul 2017 - 23 Martie, 2017
Hotarare privind executarea lucrarilor de reparatii, pietruire a strazilor secundare din comuna Bogda - 23 Martie, 2017
Hotarare privind executarea lucrarilor de reparatii la caminele culturale din comuna Bogda sat... - 23 Martie, 2017
Hotarare privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind aprobarea listei de investitii si achizitii publice pe anul 2017 - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind achizitionarea serviciilor de consultanta - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind proiectul de extindere alimentare cu... - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare a... - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind aprobarea deficitului aferent sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2016 - 09 Ianuarie, 2017